Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOgłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Bogdan Sokołowski   
piątek, 21 kwietnia 2017 07:09

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia, że na stronie internetowej: http://bip.wiazow.madkom.pl/Article/id,4563.html, opublikowany został wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy pod produkcję rolną w trybie przetargu nieograniczonego, zlokalizowanych na obszarach wiejskich oraz w Wiązowie. Ogółem wystawionych zostało 36 działek rolnych w 11 miejscowościach Gminy Wiązów, w tym trzy boiska sportowe do zbioru pokosu traw. Szczegółowych informacji dotyczących wystawionych nieruchomości udziela się w UMiG Wiązów – pok. nr 34, lub telefonicznie pod nr: 71 393 10 95 wewn. 38.

 
Informacja Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
piątek, 14 kwietnia 2017 08:07

W dniu 14 kwietnia 2017 r. (Wielki Piatek) Urząd Miasta i Gminy Wiązów będzie czynny do godz. 12:00.

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 12 kwietnia 2017 10:39

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, o nr 1/17, AM-2, o powierzchni 0,5841 ha, obr. Wyszonowice, KW nr WR1T/00016442/3. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Nieruchomość sprzedawana wraz z lokatorami. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 170.000 (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy), wadium 17.000 (słownie złotych: siedemnaście tysięcy), postąpienie 1.700 (słownie złotych: tysiąc siedemset).

Więcej…
 
Życzenia Drukuj Email
Wpisany przez Jerzy Krochmalny   
piątek, 14 kwietnia 2017 08:09

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 12 kwietnia 2017 10:53

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o nr 83/16, AM-7, o powierzchni 0,0030 ha, obr. Wiązów, KW nr WR1T/00016519/4. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań,  Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren przedmiotowej działki oznaczony jest symbolem MNU/3 jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.800 (słownie złotych: dwa tysiące osiemset), wadium 280 (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt), postąpienie 28,00 (słownie złotych: dwadzieścia osiem).

Więcej…
 
Informacja do hodowców drobiu Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Mazur   
czwartek, 06 kwietnia 2017 12:21

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z otrzymaną  informacją od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelinie z dniem 06.04.2017r. można wypuszczać drób na zewnątrz, jednakże żywienie i pojenie winno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, niedostępnych dla dzikiego ptactwa. Szczegółowych informacji można uzyskać w załączonym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 101
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama