Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowiePoliczą wszystkich i wszystko Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 25 stycznia 2011 14:39
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpocznie się 1 kwietnia 2011 roku. Będzie to pierwszy spis powszechny od czasu kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Główny Urząd Statystyczny podaje, że celem przeprowadzania spisu jest zebranie „najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym”.
 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do końca czerwca 2011 roku. Będzie to pierwszy spis powszechny od czasu kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Główny Urząd Statystyczny podaje, że celem przeprowadzania spisu jest zebranie „najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym”.
Chociaż za swoją pracę rachmistrzowie otrzymają wynagrodzenie, mieszkańcy gminy niechętnie zgłaszali swoje kandydatury. W wyniku przeprowadzonego naboru i naboru uzupełniającego wyłonione zostały osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu na rachmistrza dla gminy Wiązów. Są to: Justyna Bednarska, Natalia Kowalska, Paula Gołuzd, Michał Pryt i Ewelina Szumejko.
Zebrane dane po porównaniu z materiałami uzyskanymi w ostatnim spisie z 2002r. pozwolą określić rodzaj zmian, jakie zaszły w kraju, ich kierunek oraz dynamikę.
Spisowi będą podlegać osoby stale i czasowo mieszkające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami; osoby niemające miejsca zamieszkania; mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Odpowiedzi na pytania dotyczące osób małoletnich będą udzielać mieszkające z nimi osoby pełnoletnie. „W obiektach zbiorowego zakwaterowania, w przypadku braku możliwości bezpośredniego spisania osoby, danych dotyczących nazwiska i imion, płci, daty urodzenia, obywatelstwa, czasu trwania i przyczyny przebywania, informacji o miejscu poprzedniego zamieszkania oraz poziomie wykształcenia udzielają – w zakresie posiadanej dokumentacji – zarządzający tymi obiektami.” Informacji o budynkach należących do osób prawnych lub udziela zarządcy lub administratorzy tych budynkach. O lokalach będących własnością osób fizycznych powiedzą właściciele użytkownicy lub administratorzy. Na pytania o mieszkania niezamieszkałe odpowiedzą zarządzający lub administrujący budynkami, w których te mieszkania się znajdują.
Ankietowani muszą uzbroić się w cierpliwość. Aby skompletować dane pracownicy GUS będą mogli kontaktować się klika razy. Samo końcowe spisywanie danych przez rachmistrza też zajmie nieco czasu.
Udzielenie prawdziwych informacji rachmistrzowi Narodowego Spisu Powszechnego jest obowiązkowe. Osoby odmawiające udziału w badaniu mogą się liczyć z dotkliwą karą finansową, którą na mocy ustawy może nałożyć Główny Urząd Statystyczny. Dobrowolne jest tylko udzielenie (lub odmówienie) odpowiedzi na pytanie o pozostawanie w związku nieformalnym i pytanie czy chcemy mieć dzieci. Odmówić można też odpowiedzi na pytanie o wyznanie. Rachmistrzowie mają obowiązek zachowania wszystkich informacji w tajemnicy.


Poradnik radnego i sołtysa: