Nabór ofert na partnera projektu
Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieNabór ofert na partnera projektu Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
piątek, 13 stycznia 2017 12:42

Ogłoszenie otwartego naboru spoza sektora finansów publicznych (sektor prywatny i obywatelski) w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Szczegółowe informacje o naborze.

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy.

 

Więcej informacji udzieli: Ewa Pyczek - Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju tel. 71 393 11 36 wew. 17