Zmiany w ustawie o ochronie przyrody
Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieZmiany w ustawie o ochronie przyrody Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Olszowka   
wtorek, 17 stycznia 2017 15:21

Od 1 stycznia łatwiej o usunięcie drzewa przez osoby fizyczne. W dniu 16 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

  • Najważniejsza zmiana zakłada zniesienie wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust. 3a ustawy).
  • Natomiast art. 83f ust. 3b ustawy wprowadza również wyłączenie uzyskania zezwolenia w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
  • Zgodnie z nowymi  przepisami, nie będzie wymagane zezwolenie na usunięcie drzewa, którego obwód pnia na wysokości 130 cm (dotychczas obowiązywała wysokości 5 cm) nie przekracza:
    a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
    b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
  • Zniesiono również wymóg uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewów
    o powierzchni do 25 m2.

Szczegółowych informacji udziela: Urząd Miasta i Gminy Wiązów pokój 21, tel. 71) 39-311-36 w.33