XXVII Sesja Drukuj
Wpisany przez Natalia Trzynoga   
piątek, 27 stycznia 2017 11:47

Zapraszamy na XXVII Sesję Rady Miasta i Gminy Wiązów dnia 30 stycznia 2017 roku o godz.13:30 w Sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie.

 

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Wiązów w dniu 30 stycznia 2017 roku


Część pierwsza:
Sprawy regulaminowe:
- Otwarcie XXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Wiązów,
- Stwierdzenie kworum,
- Ewentualne propozycje zmian do porządku obrad, wprowadzenie uchwał :
- Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji,

Część druga:
I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wiązów,
II. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza z działalności między Sesjami.

Część trzecia:
Podjęcie uchwał:
1. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2017r.,
2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2017-2026,
3. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Stałych Rady Miasta i Gminy Wiązów na rok 2017,
4. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Część czwarta:

Zakończenie:
- Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów,
- Zamknięcie XXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Wiązów.