Ogłoszenie
Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Mazur   
środa, 08 lutego 2017 13:52

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 08.02.2017r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dla następujących nieruchomości

  1. Działka  nr 1/17 AM-2 obręb Wyszonowice o pow. 0,5841 ha, nieruchomość zabudowana budynkami byłego młyna, budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi o łącznej kubaturze 9.902,87 m³, KW WR1T/00016442/3. Cena wywoławcza - 170.000,00 zł. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT. Nieruchomość sprzedawana jest z lokatorami.
  2. Dz. nr 65/3 AM-1 obręb Jaworów o pow. 0,1599 ha, KW nr WR1T/00016436/8. Cena wywoławcza 29.000,00 zł. Do ceny zakupu należy doliczyć kwotę podatku VAT w wysokości 23 % ostatecznej ceny nieruchomości.
  3. Dz. nr 83/16 AM-7 obręb Wiązów, o pow. 0,0030 ha, KW nr WR1T/00016519/4. Cena wywoławcza 2.800,00 zł. Do ceny zakupu należy doliczyć kwotę podatku VAT w wysokości  23 % ostatecznej ceny nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 34, tel. (71)3931136 wew. 36.