Ogłoszenie
Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 08 lutego 2017 13:53

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w postaci działki nr 170/1 AM-2 położonej w obr. miejscowości Wyszonowice, o powierzchni 0,0534ha dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1T/00016442/3. Ogłoszenie zostanie udostępnione do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „Przetargi”. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 34, tel. (71)3931136 wew. 36.