Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieDla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
poniedziałek, 13 marca 2017 14:59

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki z dniem 1 listopada 2016 r. rozpoczął realizację projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”. Głównym celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP poprzez zapewnienie sprawnego systemu dystrybucji środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i ich pracowników.

Dla kogo?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę) z obszaru województwa dolnośląskiego. Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swego pracodawcę.
Usługa rozwojowa musi zostać wybrana za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu z wykorzystaniem mobilnych doradców, którzy będą umawiali się na spotkania z przedsiębiorcami przedstawiając informacje o projekcie i zachęcali do skorzystania z oferowanego wsparcia.

Jakie wsparcie?

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:
- doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa
- doradztwo z korzystania systemu BUR
- dofinansowanie usług rozwojowych przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5 000 PLN, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia. Średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o udzielenie wsparcia nie może przekroczyć 25 000 PLN. Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o udzielenie wsparcia.

Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych wynosi 50%. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno
z poniższych kryteriów:
- 70%, gdy prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, znajdującej się pod adresem: 
http://www.innowacje.dolnyslask.pl/images/attachments/aktualizacja_rsi/rsi.pdf,
- 70%, gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
- 80%, gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach,
- 60%, gdy prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony sektor zgodnie z wynikami badania Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem:
http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/,
- 60%, gdy usługami rozwojowymi zostaną objęci pracownicy wykonujący prace w ramach białych lub zielonych zawodów określonych w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy
w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem:
http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/,
- 80%, gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji,
- 70%, gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu.

 

Więcej informacji:

BIURO PROJEKTU

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, pok. 8
52-326 Wrocław
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro projektu czynne od poniedzialku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Piotr Marchel - Doradca
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 608 555 058

strona internetowa: http://www.dpin.pl/pl/uslugirozwojowe/kontakt