Ogłoszenie
Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Mazur   
czwartek, 16 marca 2017 08:37

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 16.03.2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) W trybie przetargu ustnego ograniczonego:

  • nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami gospodarczymi nr 25/6, 25/7, 25/8, 25/9 AM-10 obręb Wiązów, o łącznej powierzchni 0,0468 ha, KW WR1T/00016519/4;
  • nieruchomość gruntowa nr 18/44 AM-10 obręb Wiązów, o pow. 0,0017ha, KW nr WR1T/00016518/7;
  • nieruchomość gruntowa nr 18/45 AM-10 obręb Wiązów, o pow. 0,0008ha, KW nr WR1T/00016518/7;

2) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • niezabudowana działka gruntu nr 334/1 AM-2 obręb Wyszonowice o pow. 0,2731ha                                         KW nr WR1T/00016442/3;
  • niezabudowana działka gruntu nr 334/2 AM-2 obręb Wyszonowice o pow. 0,2732ha,                                   KW nr WR1T/00016442/3;
  • nieruchomość zabudowana w granicach działki gruntu nr 138/1 AM-8 obręb Wiązów o pow. 0,1324 ha, KW nr WR1T/00016551/0;
  • nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 118/5 AM-9, o pow. 0,0800 ha, obręb Wiązów,                             KW  nr WR1T/00016518/7.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 34, tel. (71)3931136 wew. 36.