Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieRolniku! Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
piątek, 31 marca 2017 12:53

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego w Strzelinie przypomina rolnikom jak ważne jest zachowanie zasad BHP przy stosowaniu substancji toksycznych przy uprawie roślin.

 

Groźne substancje

Największą i najczęściej stosowanymi w rolnictwie substancjami chemicznymi są pestycydy, wykazujące działanie owadobójcze, grzybobójcze i chwastobójcze. Dlatego stosując te popularne substancje w swoim gospodarstwie, rolnicy muszą pamiętać, że niewłaściwe obchodzenie się z nimi, może powodować groźne zatrucia i powikłania, które mogą pojawić się w przyszłości. Są to: zatrucia ostre - nagłe, przewlekłe - wynik kumulacji małych dawek pestycydów w organizmie oraz skutki odległe, wynikające z powolnego działania na gospodarkę hormonalną organizmu, układ odpornościowy, a nawet zarodki (gdy kobieta jest w ciąży).

Niepokojące objawy

Co powinno zaniepokoić rolników w pierwszej fazie zatrucia? Są to objawy, powodowane działaniem narkotycznym, duszącym oraz żrącym substancji, zawartych w środkach ochrony roślin. Ból gałek ocznych, przekrwienie spojówek, zwężenie źrenic, łzawienie, kaszel, duszności, uczucie uciskania w klatce piersiowej, skurcze oskrzeli, zaburzenia oddychania wymioty, bóle brzucha, wymioty, biegunka, ślinotok, zwolnienie akcji serca i spadek ciśnienia krwi. W każdym z tych przypadków należy natychmiast wezwać lekarza!

Kto nie powinien pracować z tymi substancjami

Prac związanych ze środkami chemicznymi nie mogą wykonywać: młodzież poniżej 18. roku życia, kobiety ciężarne, chorzy na choroby układu nerwowego, padaczkę, gruźlicę i inne choroby płuc, choroby przewodu pokarmowego, wątroby nerek, ostre choroby psychiczne, schorzenia oczu, a także ludzie w okresie rekonwalescencji i przewlekle chorzy.

Główne zasady BHP

Przy pracach związanych ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin, należy pamiętać o odzieży ochronnej lub specjalnie do tego celu przeznaczonej odzieży roboczej, a także sprzętu ochrony osobistej. Są to: ubranie chroniące przed środkami ciekłymi (spodnie, bluza, kapelusz typu rybackiego lub kombinezon impregnowany z kapturem), buty gumowe, rękawice gumowe lub igielitowe, okulary ochronne, półmaski lub maski. Do pracy należy przystępować na czczo i nie wolno spożywać napojów alkoholowych. Po skończonej pracy należy umyć się dokładnie ciepłą wodą z mydłem. Należy przestrzegać okresów karencji - od terminu ostatniego zabiegu do terminy zbioru rośliny. Środki ochrony roślin przechowywać w pomieszczeniu niedostępnym dla osób postronnych, zwłaszcza dzieci. Jeżeli na etykiecie nie ma informacji o zwrocie pustych opakować do producenta, trzeba je wypłukać i złożyć w składowisku odpadów niebezpiecznych. Jeżeli takiego nie ma - spalić, a pozostałości po spaleniu zakopać.

 

Źródło: KRUS Strzelin