Ogłoszenie Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
czwartek, 03 sierpnia 2017 07:10

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 02.08.2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 101/3 AM - 1 obręb Wiązów o pow. 0,1213 ha,                                         KW nr WR1T/00016518/7 wraz z udziałem w działce nr 101/13 AM – 1 obręb Wiązów wynoszącym 1/12, KW nr WR1T/00040144/1;
  • nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 101/9 AM - 1 obręb Wiązów o pow. 0,1100 ha,                                         KW nr WR1T/00016518/7 wraz z udziałem w działce nr 101/13 AM – 1 obręb Wiązów wynoszącym 1/12, KW nr WR1T/00040144/1;
  • nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 101/12 AM - 1 obręb Wiązów o pow. 0,1325 ha,                                         KW nr WR1T/00016518/7 wraz z udziałem w działce nr 101/13 AM – 1 obręb Wiązów wynoszącym 1/12, KW nr WR1T/00040144/1;
  • nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 83/25 AM - 7 obręb Wiązów o pow. 0,0282 ha,                                         KW nr WR1T/00016519/4.

2 ) W trybie przetargu ograniczonego:

  • nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 120/1 AM - 8 obręb Wiązów o pow. 0,0700 ha,                                         KW nr WR1T/00002697/4.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie, Plac Wolności 37,  pok. 34,
tel. (71)3931136 wew. 36.