Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieCykl Warsztatów "Śladami Wrocławskich Spółdzielni Socjalnych" Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
poniedziałek, 18 września 2017 10:59

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na unikatowy, bezpłatny cykl warsztatów z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności ekonomicznej w organizacjach pozarządowych. Cykl będzie połączony z wizytami studyjnymi m.in. we wrocławskich spółdzielniach socjalnych.

Cykl z przygotowania i prowadzenia działalności ekonomicznej (odpłatnej/gospodarczej) w organizacjach pozarządowych adresowany jest do podmiotów ekonomii społecznych (najczęściej stowarzyszeń i fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej i odpłatnej*), które zainteresowane są rozwojem własnej organizacji poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, a wiec założenie spółdzielni socjalnej, uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej w już istniejącej organizacji.

 

Warsztaty pomogą odpowiedzieć na pytania takie jak:

W jaki sposób zbudować niezależność organizacji i pozyskiwać środki na działalność?

Czy można realizować cele społeczne i wykorzystać narzędzia stosowane w biznesie?

Jak zmienić statut i funkcjonowanie własnej organizacji by móc sprzedawać produkty i usługi?

Na warsztatach uzyskasz wiedzę oraz umiejętności w zakresie:

 • aspektów prawno - finansowych zakładania przedsiębiorstwa społecznego (w tym m.in. działalności odpłatnej, działalności gospodarczej, spółdzielni socjalnych);
 • zarządzania przedsiębiorstwem społecznym;
 • motywowania i dbania o rozwój pracowników i współpracowników;
 • przygotowania oferty  biznesowej;
 • konstruowania biznesplanu;
 • pozyskiwania środków na rozwój działalności ekonomicznej i tworzenie miejsc pracy w organizacji pozarządowej;
 • zobaczysz jak w praktyce wygląda funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych i będziesz mógł poznać osoby zaangażowane w rozwój ekonomii społecznej.

Dodatkowo w wyniku warsztatów i spotkań indywidulanych Twoja organizacja będzie miała opracowaną gotową koncepcję na prowadzenie działalności gospodarczej/odpłatnej.

Do udziału w Cyklu szkoleniowym mogą zostać zgłoszone maksymalnie po 2 osoby z organizacji pozarządowej, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • zamieszkują i reprezentują organizację pozarządową zarejestrowaną w KRS posiadającą siedzibę lub prowadzą działalność na terenie następujących powiatów:

- Miasta Wrocław;

- wrocławskiego;

- trzebnickiego;

- wołowskiego;

- średzkiego;

- strzelińskiego;

- oleśnicki;

- milicki;

- oławski;

 • organizacja, którą reprezentują w chwili zgłoszenia *nie ma uruchomionej działalności odpłatnej i gospodarczej, tj. nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców lub nie pobiera opłat za swoje usługi/ może - ale nie musi - posiadać możliwość prowadzania tego typu działalności w statucie;
 • w przypadku większej ilości osób  niż miejsc, pierwszeństwo będą miały organizacje, które zgłoszą do udziału co najmniej 1 osobę spełniającą któreś z poniższych kryteriów:

- osoby zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy (III profil);

-środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych;

- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (tj. więcej niż jeden czynnik);

DATY, MIEJSCA ORAZ TEMATYKA WARSZTATÓW:

4-5 października, WrocławZarządzanie i planowanie strategiczne w organizacji;

16-17 październikaWrocławBiznesplan działalności odpłatnej/gospodarczej, marketing/sprzedaż;

26-27 października, WrocławAspekty formalno-prawne działalności ekonomiczne organizacji pozarządowej;

Dodatkowo w ramach cyklu szkoleniowego uczestnicy wezmą udział w indywidualnych usługach edukacyjnych - min. 4 godziny z każdym z uczestników, w dogodnych terminach ustalanych indywidualnie.

Osoby biorące udział w cyklu szkoleniowym mogą liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o dotacje ( nawet do 20.000 zł na osobę ) na utworzenie miejsca pracy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Grupa będzie liczyła ok. 16 osób;
 • dla grupy przewidziano 6 dni szkoleniowych (2-dniowe szkolenia) tj. 36 godzin dydaktycznych;
 • szkolenia będą odbywać się we Wrocławiu;
 • wizyty studyjne w dwóch spółdzielniach zostaną wplecione w program szkoleń;
 • każda osoba przed zakwalifikowaniem się do cyklu musi odbyć rozmowę z animatorem/edukatorem;
 • Warsztaty są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wyżywienie i materiały szkoleniowe;
 • Uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu na miejsce warsztatów i ewentualnego noclegu.

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ oraz do dnia 20 września 2017:

odesłanie/dostarczenie jej na adres:

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław

albo wysłanie e-mailem na:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (skan ręcznie podpisanego zgłoszenia).

W razie pytań prosimy o kontakt z:

Biurem RCWIP we Wrocławiu tel. 71 796 3000

oraz z osobą odpowiedzialną za organizację cyklu:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Cykl jest organizowany w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.