Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 06 grudnia 2017 08:40

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 06.12.2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego dla nieruchomości:

a)       kompleks działek nr 48/2; 48/3; 48/4;48/5; 48/6; 48/7; 48/8 AM – 6 obręb Wiązów;

b)       lokal mieszkalny nr 1 położony w Miechowicach Oł. nr 56, działka nr 93/6 AM – 1;

c)       działka zabudowana nr 193/1 AM – 2 obręb Kucharzowice.

2) W trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości:

a)        działka niezabudowana nr  46/2 AM – 6 obręb Wiązów ;

b)       działka niezabudowana nr 48/10 AM – 6 obręb Wiązów;

c)       lokal mieszkalny nr 3 położony w Kowalowie nr 13, działka nr 29 AM – 1.

3) W trybie bezprzetargowym nieruchomości:

a) działka niezabudowana nr 48/9 i 48/11 AM – 6 obręb Wiązów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie, Plac Wolności 37,  pok. 34, tel. (71)3931136 wew. 36.