Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowieogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 28 marca 2018 10:10

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w postaci działki nr 120/1 AM-8 położonej w obr. miejscowości Wiązów, o pow. 0,0700 ha, KW nr WR1T/00002697/4. Rozpoczęcie rokowań nastąpi w dniu 14.05.2018 r. o godzinie 1000 w sali obrad UMiG Wiązów. Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach można przesłać lub składać do dnia 09.05.2018 r. Ogłoszenie o rokowaniach zostanie udostępnione do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „Przetargi”. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 34, (71)393-11-36 wew. 36.