Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 13 czerwca 2018 14:10

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Kurów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Wiązów uchwały nr XXXVI/227/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Kurów.

Wnioski do w/w zmiany planu miejscowego można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, plac Wolności 37, 57-120 Wiązów w terminie do dnia
6 lipca 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1405) Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wnioski dotyczące w/w prognozy oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, plac Wolności 37, 57-120 Wiązów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 6 lipca 2018 r.