Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOGŁOSZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 28 lutego 2018 14:03

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 28.02.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

a)          Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 70/2 AM – 1 obręb Krajno.

2) W trybie przetargu ustnego ograniczonego:

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 21 lutego 2018 13:41

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg:

1. Ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

  • numer 65/4 AM-1 obr. Jaworów, o pow. 0,1234 ha, KW nr WR1T/00016436/8. Cena wywoławcza: 16.320,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia 00/100), wadium: 1.632,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset trzydzieści dwa 00/100), postąpienie: 170,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Jaworów teren działki oznaczony jest symbolem 6MN jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Do kwoty wylicytowanej należy doliczyć podatek VAT w wys. 23%.

2. Ustny ograniczony do współwłaścicieli budynku nr 13 w Kowalowie, na sprzedaż nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego:

Więcej…
 
Oferta Fundacji Atena Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
wtorek, 30 stycznia 2018 15:29

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów przedkłada ofertę złożoną na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundacje Atena pn.: „Skrzydlaty Uniwersytet Fundacji Atena”.

Więcej…
 
Mobilny Punkt informacyjny Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
wtorek, 23 stycznia 2018 08:59

 
ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 17 stycznia 2018 12:22

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

1) W trybie przetargu nieograniczonego:

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 101/3 AM-1, położona w miejscowości Wiązów, o pow. 0,1213 ha, KW nr WR1T/00016518/7 wraz z udziałem wynoszącym 1/12 w działce nr 101/13. Cena wywoławcza: 37.300,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy trzysta 00/100), wadium: 3.730,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące siedemset trzydzieści 00/100), postąpienie: 380,00 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MN/1 oraz MN/54 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Data I przetargu: 30.10.2017 r.

 

Więcej…
 
OGŁOSZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 17 stycznia 2018 12:21

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia, że  17 stycznia 2018 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego. Ogółem wystawiono 3 działki z przeznaczeniem pod produkcję rolną  w miejscowości Wiązów oraz 2 działki z przeznaczeniem na cele ogrodnicze i drobnej hodowli przydomowej w miejscowości Wiązów. Dodatkowych informacji udziela się w UMiG Wiązów, pok. nr 34 lub telefonicznie:  71 39 311 36 w. 36.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 18 z 126
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama