Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOtwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
wtorek, 16 stycznia 2018 15:06

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

 

 
Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Strzelińskim Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
wtorek, 16 stycznia 2018 14:55

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Starosta Strzeliński utworzył punkty, w których jest udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych wyżej wymienioną ustawą. Kliknij 'więcej' aby zobaczyć harmonogram przyjęć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Strzelińskim w 2018 r.

Więcej…
 
Harmonogram wywozu odpadów Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Olszówka   
piątek, 22 grudnia 2017 09:20

Do pobrania Harmonogram wywozu odpadów.

 
Informacja Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 20 grudnia 2017 11:41

W dniu 2 stycznia 2018 roku Urząd Miasta i Gminy Wiązów będzie nieczynny ze względu wyznaczenie dnia wolnego od pracy w zamian za Święto Trzech Króli 6 stycznia 2018r. przypadające w sobotę.

 
Bezpieczne pozyskiwanie i przetwarzanie drewna w gospodarstwie Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 20 grudnia 2017 11:39

Wycinka drzew z użyciem ostrych narzędzi - pił, siekier, pilarek, wiąże się z ryzykiem poważnych wypadków. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego przypomina, jak bezpiecznie pozyskiwać drewno. Najczęstszymi przyczynami wypadków, które mogą skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, są: niewłaściwy sposób ścinki i obalania drzew (zła organizacja pracy, nieporządek), demontaż fabrycznych systemów bezpieczeństwa na pilarkach łańcuchowych, używanie niesprawnych lub źle konserwowanych narzędzi - bez osłon, zabezpieczeń, napraw, naprawianie sprzętu przy włączonym napędzie, zła eksploatacja, praca w nieodpowiedniej odzieży oraz bez zabezpieczeń wzroku i słuchu oraz zła kondycja rolnika (zmęczenie, stan po użyciu alkoholu).

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 20 grudnia 2017 11:32

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza

1.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomości gruntowe zabudowane o numerach ewidencyjnych 27/1 AM – 1, KW nr WR1T/00009389/1 oraz 27/2 AM-1, KW nr WR1T/00009388/4, o łącznej pow. 0,2088 ha położonych w miejscowości Jaworów. Nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny nr 1 położony na I piętrze budynku mieszkalnego wraz z udziałem w działce nr 27/1 AM – 1 obr. Wiązów wynoszącym 2/4 części w częściach wspólnych oraz budynki gospodarcze wraz z udziałem wynoszącym ½ w częściach wspólnych działki nr 27/2 AM – 1 obr. Jaworów. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jaworów teren działek oznaczony jest symbolem: 9MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki znajdują się w strefie B – ochrony konserwatorskiej. Cena wywoławcza: 25.000,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100), wadium: 2.500,00 zł ( słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100), postąpienie: 250,00 zł ( słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100).Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Zakup zwolniony z podatku VAT. Termin I przetargu: 28.06.2017 r.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 19 z 126
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama