Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

Odnośniki



Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 11 października 2017 13:24

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia, że 16.11.2017 r. o godz. 1000 w sali obrad UMiG Wiązów odbędzie się II przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnych przeznaczonych pod produkcję rolną i pokos traw. Ogółem wystawionych jest 27 działek w obrębie 11 miejscowości Gminy Wiązów. Szczegółowe informacje zawiera ogłoszenie o przetargu zamieszczone pod adresem:  http://bip.wiazow.madkom.pl/Article/id,4563.html oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Wiązów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów – pok. nr 34, lub telefonicznie pod nr: 71 393 11 36 wew. 36.

 
Oferta Klubu Sportowego „Świteź” Wiązów Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Starzewska   
środa, 04 października 2017 12:30

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów przedkłada ofertę złożoną na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Sportowy Świteź Wiązów pn.: „Sport na jesienne wieczory – organizacje kultury fizycznej”.

 

Więcej…
 
Konsultacje z organizacjami pożytku publicznego Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Starzewska   
czwartek, 28 września 2017 11:19

Informujemy, że w terminie od 11 października 2017 r., do 19 października 2017 r., można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu „Programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.”. Szczegóły w Ogłoszeniu.

 

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 20 września 2017 12:51

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

1) W trybie przetargu nieograniczonego:

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 101/3 AM-1, położona w miejscowości Wiązów, o pow. 0,1213 ha, KW nr WR1T/00016518/7 wraz z udziałem wynoszącym 1/12 w działce nr 101/13. Cena wywoławcza: 37.300,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy trzysta 00/100), wadium: 3.730,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące siedemset trzydzieści 00/100), postąpienie: 380,00 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MN/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Więcej…
 
Spotkanie dla przedsiebiorców Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
poniedziałek, 18 września 2017 11:10

W imieniu Wydziału Informacji o Funduszach Europejskich zapraszamy na spotkanie informacyjne pn. „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców”, organizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się 20 września 2017 r. we Wrocławiu.

Więcej…
 
Chcesz założyć firmę? Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
poniedziałek, 18 września 2017 11:05

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 19 z 124
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama