Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiDzieci w gospodarstwie muszą być bezpieczne! Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
wtorek, 26 czerwca 2018 13:18

W sezonie letnim rolnicy wykonują wiele zajęć, w których bardzo często pomagają dzieci. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Strzelinie przypomina, jak chronić swoje dzieci podczas prac w polu i gospodarstwie.

Powierzane dzieciom obowiązki muszą być dostosowane do ich wieku i możliwości psychofizycznych. Najmłodsi muszą pozostawać pod stałą opieką, w miejscu do zabawy wydzielonym z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. Przed rozpoczęciem prac, trzeba zawsze sprawdzić, czy w pobliżu urządzeń i maszyn rolniczych nie ma dzieci. Należy kontrolować ich kontakty ze zwierzętami gospodarskimi, środkami ochrony roślin, nawozami, paliwami i innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Dzieci trzeba chronić przed ukąszeniem przez kleszcze i chorobami zakaźnymi roznoszonymi przez zwierzęta.

Więcej…
 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 13 czerwca 2018 14:10

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Kurów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Wiązów uchwały nr XXXVI/227/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Kurów.

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 13 czerwca 2018 14:09

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

I przetarg ustny nieograniczony:

1) Kompleks nieruchomości niezabudowanych o numerze ewidencyjnym 1/19 i 1/23 AM – 2 obręb Wyszonowice
o łącznej pow. 0,6584 ha, KW nr WR1T/00016442/3. Cena wywoławcza: 40.800,00 zł (słownie złotych czterdzieści tysięcy osiemset 00/100), wadium: 4.080,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące osiemdziesiąt 00/100), postąpienie: 410,00 zł (słownie złotych: czterysta dziesięć 00/100). W SUiKZP dla Gminy Wiązów teren położony w strefie
ZL – tereny leśne i zadrzewione. Zakup zwolniony z podatku VAT.

Więcej…
 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 13 czerwca 2018 13:53

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 13.06.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

a) Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 46 AM – 1 obręb Łojowice o pow. 0,1452 ha;

b) Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 6 AM – 2 obręb Wyszonowice o pow. 1,9524 ha;

c) Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 101/2 AM – 1 obręb Wiązów o pow. 0,1207 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 w działce nr 101/13 AM – 1 obr. Wiązów;

d) Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 101/5 AM – 1 obręb Wiązów o pow. 0,1050 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 w działce nr 101/13 AM – 1 obr. Wiązów;

e) Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 101/8 AM – 1 obręb Wiązów o pow. 0,1150 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 w działce nr 101/13 AM – 1 obr. Wiązów;

Więcej…
 
Informacja Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
poniedziałek, 28 maja 2018 09:27

W piątek 1 czerwca 2018 roku Urząd Miasta i Gminy Wiązów będzie nieczynny.

 
RODO - informacje Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
piątek, 25 maja 2018 11:57

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Urząd Miasta i Gminy Wiązów wdrożył wewnętrzne procedury i powołał Inspektora Danych Osobowych.  Informacje o danych kontaktowych Inspektora znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (www.bip.wiazow.madkom.pl).

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 19 z 130
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama