Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 21 czerwca 2017 13:52

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, o nr 1/17 AM-2, o powierzchni 0,5841 ha, obr. Wyszonowice, KW nr WR1T/00016442/3. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Nieruchomość sprzedawana wraz z lokatorami. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 170.000 (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy), wadium 17.000 (słownie złotych: siedemnaście tysięcy), postąpienie 1.700 (słownie złotych: tysiąc siedemset). Termin I przetargu: 19.05.2017 r.

Więcej…
 
XXXI Sesja RMiG Wiązów Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
wtorek, 13 czerwca 2017 14:26

Zapraszamy na obrady XXXI Sesji Rady Miasta i Gminy Wiązów dnia 26 czerwca 2017 roku o godz.12:00 w Sali obrad Urzędu. W załączeniu proponowany porządek obrad.

 
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
czwartek, 01 czerwca 2017 07:44

 
V Festiwal Gitarowy Wśród Pól Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
czwartek, 01 czerwca 2017 07:37

 
Warsztaty szycia i kroju Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
czwartek, 01 czerwca 2017 07:36

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 24 maja 2017 10:23

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomości gruntowe niezabudowane o numerach ewidencyjnych 101/3 AM-2 oraz 101/9 AM-2, położone w miejscowości Wiązów, o łącznej pow. 0,1796 ha, KW nr WR1T/00027398/9. Cena wywoławcza: 43.000,00 zł ( słownie złotych: czterdzieści trzy  tysiące 00/100), wadium: 4.300,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące trzysta 00/100), postąpienie: 430,00 zł ( słownie złotych: czterysta trzydzieści 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wiązów teren przedmiotowych działek oznaczony jest symbolami: 101/3 AM-2 - E/3 – tereny urządzeń elektroenergetycznych; 101/9 AM-2 - PU/8 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oraz E/3 - tereny urządzeń elektroenergetycznych.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 20 z 122
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama