Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiKonsultacje z organizacjami pożytku publicznego Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Starzewska   
czwartek, 28 września 2017 11:19

Informujemy, że w terminie od 11 października 2017 r., do 19 października 2017 r., można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu „Programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.”. Szczegóły w Ogłoszeniu.

 

Więcej…
 
Spotkanie dla przedsiebiorców Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
poniedziałek, 18 września 2017 11:10

W imieniu Wydziału Informacji o Funduszach Europejskich zapraszamy na spotkanie informacyjne pn. „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców”, organizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się 20 września 2017 r. we Wrocławiu.

Więcej…
 
Cykl Warsztatów "Śladami Wrocławskich Spółdzielni Socjalnych" Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
poniedziałek, 18 września 2017 10:59

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na unikatowy, bezpłatny cykl warsztatów z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności ekonomicznej w organizacjach pozarządowych. Cykl będzie połączony z wizytami studyjnymi m.in. we wrocławskich spółdzielniach socjalnych.

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 20 września 2017 12:51

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

1) W trybie przetargu nieograniczonego:

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 101/3 AM-1, położona w miejscowości Wiązów, o pow. 0,1213 ha, KW nr WR1T/00016518/7 wraz z udziałem wynoszącym 1/12 w działce nr 101/13. Cena wywoławcza: 37.300,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy trzysta 00/100), wadium: 3.730,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące siedemset trzydzieści 00/100), postąpienie: 380,00 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MN/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Więcej…
 
Chcesz założyć firmę? Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
poniedziałek, 18 września 2017 11:05

 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Olszówka   
środa, 30 sierpnia 2017 11:27

W okresie od 19.06.2017 do 31.08.2017 na terenie Gminy Wiązów realizowane jest zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wiązów”. Realizacja zadania możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „SYSTEM- Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Część 1) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest,” przy udziale środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 109
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama