Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

Odnośnikiogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 18 kwietnia 2018 13:29

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 18.04.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

a)          Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 83/1 AM – 7 obręb Wiązów o pow. 0,1246 ha;

b)          Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 83/5 AM – 7 obręb Wiązów o pow. 0,1000 ha;

c)          Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 260/2 AM – 2 obręb Wiązów o pow. 0,1135 ha;

d)          Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 260/3 AM – 2 obręb Wiązów o pow. 0,1133 ha;

e)          Kompleks nieruchomości o numerach ewidencyjnych 1/19 i 1/23 AM – 2 obręb Wyszonowice o łącznej pow. 0,6584ha;

f)           Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 74/2 AM – 1 obręb Ośno o pow. 0,1704 ha.

Więcej…
 
Służba przygotowawcza Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Mazur   
czwartek, 29 marca 2018 11:30

 
Informacja Drukuj Email
Wpisany przez Anna Trzebuniak   
środa, 28 marca 2018 10:22

W dniu 30 marca 2018 roku (Wielki Piatek) Urząd Miasta i Gminy Wiązów będzie czynny do godz. 13:00.

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 28 marca 2018 10:13

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych:

  • Kompleks nieruchomości gruntowych niezabudowanych o numerach ewidencyjnych 48/2; 48/3; 48/4; 48/5; 48/6; 48/7; 48/8 AM - 6, o łącznej pow. 0,0330 ha, KW nr WR1T/00016518/7, położony w miejscowości Wiązów. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren działek oznaczony jest symbolem MU/14 - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Nieruchomości znajdują się
    w strefie A – ścisłej ochrony konserwatorskiej, B – ochrony konserwatorskiej oraz strefie W- ścisłej ochrony archeologicznej. Cena wywoławcza: 11.600,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy sześćset 00/100), wadium: 1.160,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt 00/100), postąpienie: 120,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia 00/100).Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.
Więcej…
 
ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 28 marca 2018 10:12

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 28.03.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

a)  Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 146/1 AM – 1 obręb Stary Wiązów o pow. 0,0625ha.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie, Plac Wolności 37,  pok. 34, lub pod nr ((71)3931136 wew. 36.

 
ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 28 marca 2018 10:10

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w postaci działki nr 120/1 AM-8 położonej w obr. miejscowości Wiązów, o pow. 0,0700 ha, KW nr WR1T/00002697/4. Rozpoczęcie rokowań nastąpi w dniu 14.05.2018 r. o godzinie 1000 w sali obrad UMiG Wiązów. Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach można przesłać lub składać do dnia 09.05.2018 r. Ogłoszenie o rokowaniach zostanie udostępnione do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „Przetargi”. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 34, (71)393-11-36 wew. 36.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 115
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama