Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiWytyczne przeciwepidemiczne dot. placów zabaw Drukuj Email
Wpisany przez Patrycja Prymak   
poniedziałek, 29 czerwca 2020 08:24

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelinie w związku z wznowieniem funkcjonowania placów zabaw , przesyła wytyczne przeciwepidemiczne dot. funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych w przestrzeni otwartej) w trakcie trwania epidemii wirusa COVID-19. Szczegóły zaleceń dostępne są TUTAJ.

 
Oferta Fundacji Atena Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
piątek, 19 czerwca 2020 13:43

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów przedkłada ofertę złożoną na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundacje Atena pn.: „Aktywizacja sportowa mieszkańców gminy Wiązów”.

Więcej…
 
Służba Przygotowawcza Wrzesień 2020 Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Mazur   
czwartek, 18 czerwca 2020 10:50

Służba Przygotowawcza

 
Wypadkowość w gospodarstwach indywidualnych Drukuj Email
Wpisany przez Malwina Hertig   
wtorek, 16 czerwca 2020 10:13

Krus

Przyczyny wypadków i grupy zdarzeń

Najczęstszą przyczyną wypadków w gospodarstwach rolnych jest niewłaściwe zachowanie poszkodowanych lub innych współpracujących z nimi osób. Do zdarzeń wypadkowych dochodzi przeważnie z powodu pośpiechu, niedbalstwa, ignorowania zagrożenia i braku troski o własne zdrowie.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat, najliczniejszą grupę zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych stanowiły:

- upadki osób,
- pochwycenia i uderzenia przez części ruchome maszyn i urządzeń,
- pogryzienia przez zwierzęta,
- przygniecenia,
- skaleczenia ostrymi narzędziami ręcznymi.

Więcej…
 
Ogłoszenie o sprzedaży Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Bartosz   
wtorek, 26 maja 2020 09:56

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje o sprzedaży przez Gminę Wiązów materiału porozbiórkowego (kostka, kamień, urobek), pozyskanych podczas przebudowy Placu Wolności w Wiązowie.
Link do strony, na której umieszczono ogłoszenia: http://bip.wiazow.madkom.pl/m,4844,2020.html

 
Zagrożenia Środowiskowe - Pył Rolniczy Drukuj Email
Wpisany przez Malwina Hertig   
wtorek, 26 maja 2020 09:10

Krus

PYŁ ROLNICZY

Pył to cząstki ciała stałego, które oderwane od niego przez pewien czas pozostają zawieszone w powietrzu. W pyle rolniczym znajdują się fizyczne i chemiczne składniki pochodzące ze stałych elementów roślinnych, cząstek mineralnych pochodzenia glebowego, cząstek metalu pracujących urządzeń mechanicznych, cząstek chemicznych z rozsiewanych nawozów, pestycydów i zanieczyszczeń ze spalin maszyn rolniczych czy samochodów oraz cząstek odpadów przemysłowych i zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Ponadto, w pyle, występują biologiczne czynniki szkodliwe, jak drobnoustroje (bakterie Gram-ujemne, termofilne promieniowce, grzyby pleśniowe) i endotoksyny, rozwijające się na zamoczonych i źle przechowywanych produktach, w zależności od jakości produkcji, sposobu składowania i warunków przerobu surowca.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 134
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama