Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOtwarty konkurs ofert Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
poniedziałek, 19 marca 2018 13:39

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych poprzez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52,58" u dziewczynek urodzonych w roku 2006, zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu ofert).

 

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 14 marca 2018 12:05

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza I przetarg:

1. ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych:

  • Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku nr 54 zlokalizowanego na działce numer 96/3 AM-1 obr. Miechowice Oł. wraz z udziałem wynoszącym 5986/10000 części w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 96/3 AM – 1 obr. Miechowice Oł, o pow. 0,1624 ha,  KW nr WR1T/00037149/2. Sprzedaży podlega lokal o pow. 105,85 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi.  Cena wywoławcza: 151.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy  00/100), wadium: 15.100,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy sto 00/100), postąpienie: 1.510,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset dziesięć 00/100). Nieruchomość objęta wykazem dolnośląskiego konserwatora zabytków.
    W SUiKZP dla Gminy Wiązów teren położony w strefie dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Zakup zwolniony z podatku VAT.
Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 14 marca 2018 11:53

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia, że 16.04.2018 r. o godz. 1000 w sali obrad UMiG Wiązów odbędzie się I przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnych przeznaczonych pod produkcję rolną, cele ogrodnicze i drobnej hodowli przydomowej. Ogółem wystawionych jest 5 działek w obrębie miasta Wiązów. Szczegółowe informacje zawiera ogłoszenie o przetargu zamieszczone pod adresem:  http://bip.wiazow.madkom.pl/Article/id,4563.html oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Wiązów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów – pok. nr 34, lub telefonicznie pod nr: 71 393 11 36 wew. 36.

 
Dyżur Kierownika Posterunku w Wiązowie Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
czwartek, 01 marca 2018 14:37

Kierownik Posterunku Policji w Wiązowie asp. szt. Arkadiusz Goszczyński (lub osoba zastępująca w razie nieobecności) prowadzi dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00 do 14.00. Telefon kontaktowy do Posterunku Policji w Wiązowie  717834290, 717834292.

 
OGŁOSZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 28 lutego 2018 14:03

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 28.02.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

a)          Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 70/2 AM – 1 obręb Krajno.

2) W trybie przetargu ustnego ograniczonego:

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 21 lutego 2018 13:41

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg:

1. Ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

  • numer 65/4 AM-1 obr. Jaworów, o pow. 0,1234 ha, KW nr WR1T/00016436/8. Cena wywoławcza: 16.320,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia 00/100), wadium: 1.632,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset trzydzieści dwa 00/100), postąpienie: 170,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Jaworów teren działki oznaczony jest symbolem 6MN jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Do kwoty wylicytowanej należy doliczyć podatek VAT w wys. 23%.

2. Ustny ograniczony do współwłaścicieli budynku nr 13 w Kowalowie, na sprzedaż nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego:

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 115
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama