Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiSesja Rady MiG Wiązów Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Bekieszczuk   
czwartek, 20 grudnia 2018 14:23

Zapraszamy na obrady III Sesji Rady Miasta i Gminy Wiązów, która odbędzie się 28 grudnia 2018 roku o godz.11:00 w Sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej. W załączeniu proponowany porządek obrad.

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 28 listopada 2018 10:46

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza

1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 83/1 AM - 7, o pow. 0,1246 ha, KW nr WR1T/00016519/4, położona w miejscowości. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren nieruchomości oznaczony jest symbolem MNU/3- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług.Nieruchomość znajduje się w strefie B – ochrony konserwatorskie. Cena wywoławcza: 52.800,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset  00/100), wadium: 5.280,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt 00/100), postąpienie 530,00 zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści 00/100). Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.
Więcej…
 
Sesja Rady MiG Wiązów Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Bekieszczuk   
piątek, 23 listopada 2018 14:50

Zapraszamy na obrady II Sesji Rady Miasta i Gminy Wiązów, które odbędą się 30 listopada 2018 roku o godz.13:30 w Sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie. Proponowany porządek obrad w załączeniu.

 
Oferty konkursowe i małe granty Drukuj Email
Wpisany przez Patrycja Prymak   
piątek, 23 listopada 2018 14:37

 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
wtorek, 13 listopada 2018 15:07

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 13.11.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

  1. W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
  • Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 101/16 AM – 2 obręb Wiązów o pow. 0,7030 ha, KW nr WR1T/00027398/9, tereny przemysłowo – usługowe.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie, Plac Wolności 37, pok. 34, lub pod numerem ((71)3931136 wew. 36.

 
Oferta Klub sportowy „Świteź” Wiązów Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
piątek, 09 listopada 2018 10:45

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów przedkłada ofertę złożoną na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez klub sportowy „Świteź” Wiązów pn.: „Jesień – porą sportu”.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 123
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama