Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 12 kwietnia 2017 10:39

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, o nr 1/17, AM-2, o powierzchni 0,5841 ha, obr. Wyszonowice, KW nr WR1T/00016442/3. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Nieruchomość sprzedawana wraz z lokatorami. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 170.000 (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy), wadium 17.000 (słownie złotych: siedemnaście tysięcy), postąpienie 1.700 (słownie złotych: tysiąc siedemset).

Więcej…
 
Zostań Policjantem Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
wtorek, 04 kwietnia 2017 08:41

Komendant Powiatowy Policji w Strzelinie zaprasza na drzwi otwarte w dniach 11 i 12 kwietnia w godzinach od 7:30 do 15: 30 wszystkich tych, którzy przyszłość swoją wiążą ze służbą w Policji. Mile widziane będą osoby, które na przestrzeni kilku ostatnich lat z różnych przyczyn nie przeszły pomyślnie procedury rekrutacyjnej do służby w Policji. Wszystkich chętnych zapraszamy na rozmowę ze Starszym Inspektorem do Spraw Kadr i Szkolenia Panią Anitą Malinowską (nr tel. 71 78 34 209) oraz Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Panią Kamilą Owczarską (nr tel. 71 78 34 250).

Więcej…
 
Punkt informacyjny LGD Gromnik Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
piątek, 17 marca 2017 09:22

 
Informacja do hodowców drobiu Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Mazur   
czwartek, 06 kwietnia 2017 12:21

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z otrzymaną  informacją od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelinie z dniem 06.04.2017r. można wypuszczać drób na zewnątrz, jednakże żywienie i pojenie winno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, niedostępnych dla dzikiego ptactwa. Szczegółowych informacji można uzyskać w załączonym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Więcej…
 
Rolniku! Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
piątek, 31 marca 2017 12:53

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego w Strzelinie przypomina rolnikom jak ważne jest zachowanie zasad BHP przy stosowaniu substancji toksycznych przy uprawie roślin.

Więcej…
 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Mazur   
czwartek, 16 marca 2017 08:37

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 16.03.2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 108
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama