Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiInformacja Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
wtorek, 31 października 2017 12:21

W dniu 10 listopada 2017 roku (piątek) Urząd Miasta i Gminy Wiązów będzie nieczynny.

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
wtorek, 31 października 2017 11:09

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

W trybie przetargu nieograniczonego:

1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 520/1 AM-1, położona w miejscowości  Stary Wiązów, o pow. 0,1360 ha, KW nr WR1T/00023052/4 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działce nr 520/4. Cena wywoławcza: 30.000,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100), wadium: 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100), postąpienie: 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100).

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Patrycja Domaradzka   
wtorek, 24 października 2017 07:03

Ogłoszenie o przetargu

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
czwartek, 19 października 2017 12:55

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 378/7 AM-2, położona w miejscowości Stary Wiązów, o pow. 1,0815 ha, KW nr WR1T/00023664/7.W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów obszar działki oznaczony jest symbolem NU/1 jako teren urządzeń odprowadzania i utylizacji odpadów komunalnych.

Cena wywoławcza:155.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100), wadium: 15.500,00 (słownie złotych: piętnaście tysięcy pięćset 00/100), postąpienie: 1.550,00 (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt 00/100).

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 11 października 2017 13:24

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia, że 16.11.2017 r. o godz. 1000 w sali obrad UMiG Wiązów odbędzie się II przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnych przeznaczonych pod produkcję rolną i pokos traw. Ogółem wystawionych jest 27 działek w obrębie 11 miejscowości Gminy Wiązów. Szczegółowe informacje zawiera ogłoszenie o przetargu zamieszczone pod adresem:  http://bip.wiazow.madkom.pl/Article/id,4563.html oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Wiązów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów – pok. nr 34, lub telefonicznie pod nr: 71 393 11 36 wew. 36.

 
Oferta Klubu Sportowego „Świteź” Wiązów Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Starzewska   
środa, 04 października 2017 12:30

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów przedkłada ofertę złożoną na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Sportowy Świteź Wiązów pn.: „Sport na jesienne wieczory – organizacje kultury fizycznej”.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 115
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama