Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOgłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Mazur   
środa, 28 września 2016 14:45

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu 28.09.2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego  dla nieruchomości dz. nr 117/4 AM-9,  117/5 AM-9, 118/9 AM-9 obręb Wiązów oraz w trybie bez przetargowym dz. nr 201/2 AM-2 obręb Kłosów. Dodatkowe informację można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów pok.34 tel.: (71) 393 11 36 wew.36 oraz na stornie internetowej: http://bip.wiazow.madkom.pl.

 
Ogłoszenie o rokowaniach Drukuj Email
Wpisany przez Urszula Placzyńska   
środa, 21 września 2016 15:31

Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza:

rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w postaci dz. nr 265 AM-2 o pow. 0,1900 ha, położonej w obr. Księżyce dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie prowadzi KW nr WR1T/00037226/6.

  1. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie zagrodowej z budynkiem inwentarskim i  częścią budynku stodoły. Działka posiada uzbrojenie w sieć elektryczną i wodociągową. Dojazd do działki z drogi wiejskiej o nawierzchni utwardzonej asfaltem. Budynek mieszkalny, jednorodzinny w zabudowie zwartej z budynkiem inwentarskim. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, z częściowo mieszkalnym poddaszem użytkowym (strych). Budynek inwentarski parterowy z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony, kryty w części dachówką cementową, a w części dachówką ceramiczną. Budynek stodoły to budynek jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, w części brak pokrycia, a w części kryty eternitem falistym, w części konstrukcja dachu uległa zawaleniu.
Więcej…
 
Święto Patrona Strzelina Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 21 września 2016 08:55

 
70 lat Szkoły Podstawowej w Jaworowie Drukuj Email
Wpisany przez Anna Trzebuniak   
wtorek, 27 września 2016 13:52

70lat SP Jaworów

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Urszula Placzyńska   
środa, 21 września 2016 15:24

Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza:

III przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze zbywanymi działkami nr  42 AM-1 oraz nr 271 AM -1, obręb Wawrzyszów, o łącznej pow. 0,0700 ha, dla których Sąd Rejonowy w Strzelinie prowadzi KW nr WR1T/00016450/2. Działka nr 42 AM-1 o pow. 0,0300 ha w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako drogi. Stanowi drogę dojazdową do działki nr 271 AM-1 z drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka nr 271 AM -1 o pow. 0,0400 ha w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako pastwiska trwałe w IV klasie bonitacji gleb. Znajduje się w drugiej linii zabudowy. Posiada dostęp do podstawowego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. Gmina Wiązów nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązów przedmiotowa działki znajduje się w strefie rozwoju dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej.

Więcej…
 
SESJA RADY Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
poniedziałek, 19 września 2016 08:37

Zapraszamy na XXII Sesję Rady Miasta i Gminy Wiązów dnia 26 września 2016 roku o godz.14:30 w Sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie. W załączeniu proponowany porządek obrad.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 102
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama