Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 24 maja 2017 10:22

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomości gruntowe zabudowane o numerach ewidencyjnych 27/1 AM – 1, KW nr WR1T/00009389/1 oraz 27/2 AM-1, KW nr WR1T/00009388/4, o łącznej pow. 0,2088 ha położonych w miejscowości Jaworów. Nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jaworów teren działek oznaczony jest symbolem: 9MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki  znajdują się w strefie B – ochrony konserwatorskiej Cena wywoławcza: 43.340,00 zł ( słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści 00/100), wadium: 4.334,00 zł ( słownie złotych: cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery 00/100), postąpienie: 440,00 zł ( słownie złotych: czterysta czterdzieści 00/100).

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 24 maja 2017 10:13

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

  • Nieruchomość gruntowa zabudowana, budynkiem usługowym, o numerze ewidencyjnym 138/1 AM-8, położona w miejscowości Wiązów, o pow. 0,1324 ha, KW nr WR1T/00016551/0. Budynek podpiwniczony,
    w którym znajduje się kotłownia CO, zasilająca pobliskie przedszkole publiczne. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów obszar działki oznaczony jest symbolem U/8 jako tereny usług. Cena wywoławcza: 979.000,00 zł ( słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100), wadium: 97.900,00 zł ( słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset 00/100), postąpienie: 9.800,00 zł ( słownie złotych: dziewięć tysięcy osiemset 00/100).

Więcej…
 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 24 maja 2017 10:12

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 24.05.2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 17 maja 2017 12:44

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 118/5 AM-9, położona w miejscowości Wiązów, o pow. 0,0800 ha, KW nr WR1T/00016518/7. Cena wywoławcza: 28.300,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta 00/100), wadium: 2.830,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemset trzydzieści 00/100), postąpienie: 290,00 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt 00/100).
    W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MN/43 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 17 maja 2017 12:42

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomość gruntowa zabudowana o nr ewidencyjnym 25/6 AM - 10 położona w miejscowości Wiązów, pow. 0,0065 ha, KW nr WR1T/00016519/4, nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i  zobowiązań. Cena wywoławcza: 1.900,00 zł (słownie złotych: tysiąc dziewięćset 00/100), wadium: 190,00 zł ( słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt 00/100), postąpienie: 19,00 zł ( słownie złotych: dziewiętnaście 00/100).
Więcej…
 
XXX Sesja Rady Miasta i Gminy Wiązów Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 10 maja 2017 08:45

Zapraszamy na obrady XXX Sesji Rady Miasta i Gminy Wiązów dnia 16 maja 2017 roku o godz.13:00 w Sali obrad Urzędu. Do pobrania: porządek obrad.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 111
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama