Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiDla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
poniedziałek, 13 marca 2017 14:59

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki z dniem 1 listopada 2016 r. rozpoczął realizację projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”. Głównym celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP poprzez zapewnienie sprawnego systemu dystrybucji środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i ich pracowników.

Więcej…
 
Otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sport. Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
poniedziałek, 20 lutego 2017 13:59

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy Wiązów.

 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Mazur   
środa, 08 lutego 2017 13:52

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 08.02.2017r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dla następujących nieruchomości

Więcej…
 
Sieć szkół podstawowych i gimnazjów Drukuj Email
Wpisany przez Anna Trzebuniak   
środa, 01 marca 2017 10:03

Na XXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Wiązów została podjęta uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Wiązów link: http://bip.wiazow.madkom.pl/Article/get/id,18579.html

 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 08 lutego 2017 13:53

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w postaci działki nr 170/1 AM-2 położonej w obr. miejscowości Wyszonowice, o powierzchni 0,0534ha dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1T/00016442/3. Ogłoszenie zostanie udostępnione do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „Przetargi”. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 34, tel. (71)3931136 wew. 36.

 

 
Taryfy za wodę i ścieki w 2017 r. Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Bartosz   
środa, 01 lutego 2017 14:43

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Wiązów oraz miejscowości Goszczyna i Grodziszowice w okresie od dnia 01 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 108
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama