Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 09 stycznia 2019 15:29

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

I przetarg ustny nieograniczony:

  1. nieruchomość niezabudowanych o numerze ewidencyjnym 101/16 AM – 2 obręb Wiązów
    o pow. 0,7030 ha, KW nr WR1T/00027398/9. Cena wywoławcza: 179.000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100), wadium: 17.900,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy dziewięćset 00/100), postąpienie min.: 1.790,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren położony w strefie PU/8 – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.
Więcej…
 
Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ogrzewania Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Olszówka   
czwartek, 03 stycznia 2019 10:08

W związku z konkursem organizowanym przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Gmina Wiązów w partnerstwie z grupą gmin zamierza pozyskać środki na dofinansowanie przeznaczone na wymianę nieekologicznych kotłów i pieców na nowe bardziej przyjazne środowisku i tańsze w eksploatacji systemy wytwarzania ciepła.

Więcej…
 
Godziny pracy Urzędu w Wigilię i Sylwestra Drukuj Email
Wpisany przez Anna Trzebuniak   
poniedziałek, 24 grudnia 2018 09:46

Informujemy, że w dniu 24.12.2018r. (Wigilia) Urząd będzie czynny do godz. 12.00, natomiast w dniu 31.12.2018r. (Sylwester) do godz. 14.00.

 
Sesja Rady MiG Wiązów Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Bekieszczuk   
czwartek, 20 grudnia 2018 14:23

Zapraszamy na obrady III Sesji Rady Miasta i Gminy Wiązów, która odbędzie się 28 grudnia 2018 roku o godz.11:00 w Sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej. W załączeniu proponowany porządek obrad.

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 28 listopada 2018 10:46

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza

1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 83/1 AM - 7, o pow. 0,1246 ha, KW nr WR1T/00016519/4, położona w miejscowości. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren nieruchomości oznaczony jest symbolem MNU/3- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług.Nieruchomość znajduje się w strefie B – ochrony konserwatorskie. Cena wywoławcza: 52.800,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset  00/100), wadium: 5.280,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt 00/100), postąpienie 530,00 zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści 00/100). Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.
Więcej…
 
Sesja Rady MiG Wiązów Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Bekieszczuk   
piątek, 23 listopada 2018 14:50

Zapraszamy na obrady II Sesji Rady Miasta i Gminy Wiązów, które odbędą się 30 listopada 2018 roku o godz.13:30 w Sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie. Proponowany porządek obrad w załączeniu.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 127
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama