Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 09:13

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 520/5 AM-1, położona w miejscowości Stary Wiązów, o pow. 0,1380 ha, KW nr WR1T/00023052/4 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działce nr 520/4. Cena wywoławcza: 32.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące 00/100), wadium: 3.200,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100),  minimalne postąpienie: 320,00 zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MNU/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.
Więcej…
 
Godziny pracy Urzędu Drukuj Email
Wpisany przez Patrycja Prymak   
piątek, 19 kwietnia 2019 06:54

Informujemy, że w dniu 19.04.2019r. Urząd będzie czynny do godz. 12.00.

 
Świat wokół Nas Drukuj Email
Wpisany przez Malwina Hertig   
piątek, 12 kwietnia 2019 07:43

Logotypy

Gmina Domaniów w partnerstwie z Gminą Wiązów i Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia oraz podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i osiągniecie przez nich właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, takich jak kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa

Dofinansowanie projektu z UE: 1’315’351,80 PLN

 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 10 kwietnia 2019 12:58

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów

zawiadamia, że  10 kwietnia 2019 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogółem do dzierżawy wyznaczono 4 działki z przeznaczeniem pod produkcję rolną i pokos traw, położonych w Wiązowie, Księżycach, Kowalowie i Starym Wiązowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pok. nr 34 lub telefonicznie: 71 39 311 36 w. 36.

 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 10 kwietnia 2019 12:55

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI”, w dniu 10.04.2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • Lokal niemieszkalny (gospodarczy) nr 6 położony w Wiązowie przy ul. Sikorskiego 2 na działce nr 84 i 85 AM – 9, pow. użytkowa lokalu 20,13 m2.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie, Plac Wolności 37, pok. 34, lub pod numerem (71) 3931136 wew. 36.

 
Rokowania na zbycie nieruchomości Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
poniedziałek, 08 kwietnia 2019 12:39

Rokowania

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 130
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama