Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOgłoszenie o naborze kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych Drukuj Email
Wpisany przez Ewelina Szumejko   
wtorek, 11 września 2018 14:10

Informujemy, że trwa nabór kandydatów na członków Obwodowych komisji Wyborczych. Szczegółowe warunki dotyczące zgłoszenia kandydatów na członków przedmiotowych komisji określają akty prawne:

 • uchwała PKW z dn. 13.08.2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (…),
 • uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 23.08.2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • Kodeks Wyborczy tj. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. ( Dz. U. z 2018 poz. 754, 100 i 1349).

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 08 sierpnia 2018 11:55

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza

1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

 • nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 70/2 AM - 1, o pow. 0,3162 ha,
  KW nr WR1T/00033346/5, położona w miejscowości Krajno. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązów teren nieruchomości położony jest w strefie dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość znajduje się w strefie B – ochrony konserwatorskiej oraz strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Cena wywoławcza: 26.400,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć czterysta 00/100), wadium: 2.640,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześćset czterdzieści 00/100), postąpienie: 265,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt pięć 00/100).Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %. Termin I przetargu: 14.06.2018 r.
Więcej…
 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 08 sierpnia 2018 11:38

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI”w dniu 08.08.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 • Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 83/2 AM – 7 obręb Wiązów o pow. 0,1040ha;
 • Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 83/3 AM – 7 obręb Wiązów o pow. 0,1020 ha;
 • Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 62/3 AM – 8 obręb Wiązów o pow. 0,0694;
 • Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 520/2 AM – 1 obręb Stary Wiązów o pow. 0,1360 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działce nr 520/4 AM – 1 obr. Stary Wiązów;
 • Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 520/3 AM – 1 obręb Stary Wiązów o pow. 0,1383 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działce nr 520/4 AM – 1 obr. Stary Wiązów;

2) W trybie bezprzetargowym:

 • Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 284 AM – 1 obręb Miechowice Oł. o pow. 0,0053 ha.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie, Plac Wolności 37, pok. 34, lub pod numerem tel.: (71)3931136 wew. 36.

 
Komunikacja zbiorowa Gminy Wiązów Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
wtorek, 31 lipca 2018 07:12

BUS A1BUS B1

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
poniedziałek, 30 lipca 2018 12:01

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej:

 

 • Nieruchomość położona w miejscowości Kucharzowice zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym, gdzie sprzedaży podlega część gospodarcza stanowiąca ½ części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki nr 193/1 AM – 2 obr. Kucharzowice o pow. 0,0553 ha, KW nr WR1T/00014304/0. Budynek gospodarczy o  pow. 183,91 m2. Cena wywoławcza: 9.480,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt  00/100), wadium: 948,00 zł (słownie złotych: dziewięćset czterdzieści osiem 00/100), postąpienie: 100,00 zł (słownie złotych: sto  00/100).  W SUiKZP dla Gminy Wiązów działka położona w strefie dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej. Zakup zwolniony z podatku VAT.

Więcej…
 
Informacja Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
czwartek, 26 lipca 2018 14:05

W dniach od 30.07.2018 r. do 10.08.2018 r. wywóz nieczystości płynnych prosimy zgłaszać pod numerem tel. 71 393 11 36 –sekretariat UMiG Wiązów. Za utrudnienia przepraszamy.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 124
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama