Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 20 marca 2019 12:55

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 260/2 AM - 2, o pow. 0,1135 ha, KW nr WR1T/00016518/7, położona w miejscowości Wiązów przy ul. Konopnickiej. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren nieruchomości oznaczony jest symbolem MN/41 – zabudowa mieszkaniowo jednorodzinna. Nieruchomość znajduje się w strefie K – ochrony krajobrazu kulturowego. Cena wywoławcza: 49.800,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset 00/100), wadium: 4.980,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt 00/100), minimalne postąpienie: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100). Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.
    Termin I przetargu: 15.11.2018 r.
Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 20 marca 2019 12:14

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

  • nieruchomość gruntowa niezabudowanych o numerze ewidencyjnym 101/16 AM – 2 obręb Wiązów o pow. 0,7030 ha, KW nr WR1T/00027398/9. Cena wywoławcza: 179.000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100), wadium: 17.900,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy dziewięćset 00/100), postąpienie min.: 1.790,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren położony w strefie PU/8 – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23%. Termin I przetargu: 14.02.2019 r.

Więcej…
 
Bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna opałowego Drukuj Email
Wpisany przez Malwina Hertig   
środa, 13 marca 2019 11:58

Wycinka drzew z użyciem ostrych narzędzi - pił, siekier, pilarek, wiąże się z ryzykiem poważnych wypadków. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego Placówka Terenowa w Strzelinie przypomina, jak bezpiecznie pozyskiwać drewno

Najczęstszymi przyczynami wypadków, które mogą skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, są: niewłaściwy sposób ścinki i obalania drzew (zła organizacja pracy, nieporządek), demontaż fabrycznych systemów bezpieczeństwa na pilarkach łańcuchowych, używanie niesprawnych lub źle konserwowanych narzędzi - bez osłon, zabezpieczeń, napraw, naprawianie sprzętu przy włączonym napędzie, zła eksploatacja, praca w nieodpowiedniej odzieży oraz bez zabezpieczeń wzroku i słuchu oraz zła kondycja rolnika (zmęczenie, stan po użyciu alkoholu).

Więcej…
 
Projekt dla osób niepełnosprawnych Drukuj Email
Wpisany przez Patrycja Prymak   
środa, 13 marca 2019 11:07

GraduatON

Studencie, absolwencie szkoły wyższej – to jest Twój czas, aby zdobyć doświadczenie zawodowe!

Więcej…
 
Obwieszczenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 06 marca 2019 15:37

Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1945) Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Wiązów uchwały nr III/33/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów.

Więcej…
 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 06 marca 2019 15:21

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 06.03.2019 r. został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • Nieruchomość  niezabudowana o numerze ewid. 520/5 AM – 1 obręb  Stary Wiązów o pow. 0,1380  ha, KW nr WR1T/00023052/4 wraz z udziałem w drodze - działka o numerze ewid. 520/4 AM – 1 obręb Stary Wiązów, KW nr WR1T/00040815/6;
  • Nieruchomość  niezabudowana o numerze ewid. 520/6 AM – 1 obręb  Stary Wiązów o pow. 0,1380  ha, KW nr WR1T/00023052/4 wraz z udziałem w drodze - działka o numerze ewid. 520/4 AM – 1 obręb Stary Wiązów, KW nr WR1T/00040815/6;
  • Nieruchomość  niezabudowana o numerze ewid. 520/7 AM – 1 obręb  Stary Wiązów o pow. 0,1416  ha, KW nr WR1T/00023052/4 wraz z udziałem w drodze - działka o numerze ewid. 520/4 AM – 1 obręb Stary Wiązów, KW nr WR1T/00040815/6;
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewid. 48/10 AM – 6 obręb Wiązów o pow. 0,0209 ha, KW nr WR1T/00016518/7;
  • Część gospodarcza budynku położonego na działce nr 193/1 AM – 2 obręb Kucharzowice wraz z udziałem wynoszącym ½ w w prawie własności tej działki, KW nr WR1T/00014301/0;
  • Lokal nr 3 położony na piętrze budynku nr 13 w Kowalowie wraz z udziałem wynoszącym 1100/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 29 AM -1 obr. Kowalów. Powierzchnia lokalu 27,20 m2, KW nr WR1T/00026308/5.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie, Plac Wolności 37, pok. 34, lub pod numerem (71)3931136 wew. 36.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 12 z 130
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama