Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 14 marca 2018 11:53

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia, że 16.04.2018 r. o godz. 1000 w sali obrad UMiG Wiązów odbędzie się I przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnych przeznaczonych pod produkcję rolną, cele ogrodnicze i drobnej hodowli przydomowej. Ogółem wystawionych jest 5 działek w obrębie miasta Wiązów. Szczegółowe informacje zawiera ogłoszenie o przetargu zamieszczone pod adresem:  http://bip.wiazow.madkom.pl/Article/id,4563.html oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Wiązów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów – pok. nr 34, lub telefonicznie pod nr: 71 393 11 36 wew. 36.

 
Dyżur Kierownika Posterunku w Wiązowie Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
czwartek, 01 marca 2018 14:37

Kierownik Posterunku Policji w Wiązowie asp. szt. Arkadiusz Goszczyński (lub osoba zastępująca w razie nieobecności) prowadzi dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00 do 14.00. Telefon kontaktowy do Posterunku Policji w Wiązowie  717834290, 717834292.

 
OGŁOSZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 28 lutego 2018 14:03

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 28.02.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

a)          Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 70/2 AM – 1 obręb Krajno.

2) W trybie przetargu ustnego ograniczonego:

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 21 lutego 2018 13:41

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg:

1. Ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

  • numer 65/4 AM-1 obr. Jaworów, o pow. 0,1234 ha, KW nr WR1T/00016436/8. Cena wywoławcza: 16.320,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia 00/100), wadium: 1.632,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset trzydzieści dwa 00/100), postąpienie: 170,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Jaworów teren działki oznaczony jest symbolem 6MN jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Do kwoty wylicytowanej należy doliczyć podatek VAT w wys. 23%.

2. Ustny ograniczony do współwłaścicieli budynku nr 13 w Kowalowie, na sprzedaż nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego:

Więcej…
 
Oferta Fundacji Atena Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
wtorek, 30 stycznia 2018 15:29

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów przedkłada ofertę złożoną na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundacje Atena pn.: „Skrzydlaty Uniwersytet Fundacji Atena”.

Więcej…
 
Mobilny Punkt informacyjny Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
wtorek, 23 stycznia 2018 08:59

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 14 z 122
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama