Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOtwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
czwartek, 17 stycznia 2019 12:52

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

 
Sesja Rady MiG Wiązów Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Bekieszczuk   
środa, 16 stycznia 2019 15:26

W dniu 19 stycznia 2019 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej GBP w Wiązowie odbędzie się Sesja Nadzwyczajna RMiG Wiązów, na której przyjęte zostanie stanowisko dotyczące tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza.

Zapraszamy na obrady III Sesji Rady Miasta i Gminy Wiązów, która odbędzie się 28 grudnia 2018 roku o godz.11:00 w Sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej. W załączeniu proponowany porządek obrad.

 
Informacja Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 11 stycznia 2019 12:15

W celu usprawnienia funkcjonowania zimowego utrzymania dróg informujemy, że:

  1. odśnieżaniem dróg powiatowych zajmuje się Firma „EKO” Usługi Transportowe z siedzibą w Biedrzychowie 22A; numer dyżurny – 606 795 680;
  2. odśnieżaniem dróg gminnych zajmuje się Gmina Wiązów; numer dyżurny - 601 476 916.
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 09 stycznia 2019 15:29

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

I przetarg ustny nieograniczony:

  1. nieruchomość niezabudowanych o numerze ewidencyjnym 101/16 AM – 2 obręb Wiązów
    o pow. 0,7030 ha, KW nr WR1T/00027398/9. Cena wywoławcza: 179.000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100), wadium: 17.900,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy dziewięćset 00/100), postąpienie min.: 1.790,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren położony w strefie PU/8 – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.
Więcej…
 
Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ogrzewania Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Olszówka   
czwartek, 03 stycznia 2019 10:08

W związku z konkursem organizowanym przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Gmina Wiązów w partnerstwie z grupą gmin zamierza pozyskać środki na dofinansowanie przeznaczone na wymianę nieekologicznych kotłów i pieców na nowe bardziej przyjazne środowisku i tańsze w eksploatacji systemy wytwarzania ciepła.

Więcej…
 
Godziny pracy Urzędu w Wigilię i Sylwestra Drukuj Email
Wpisany przez Anna Trzebuniak   
poniedziałek, 24 grudnia 2018 09:46

Informujemy, że w dniu 24.12.2018r. (Wigilia) Urząd będzie czynny do godz. 12.00, natomiast w dniu 31.12.2018r. (Sylwester) do godz. 14.00.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 14 z 130
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama