Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

Odnośnikiogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 17 stycznia 2018 12:22

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

1) W trybie przetargu nieograniczonego:

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 101/3 AM-1, położona w miejscowości Wiązów, o pow. 0,1213 ha, KW nr WR1T/00016518/7 wraz z udziałem wynoszącym 1/12 w działce nr 101/13. Cena wywoławcza: 37.300,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy trzysta 00/100), wadium: 3.730,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące siedemset trzydzieści 00/100), postąpienie: 380,00 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MN/1 oraz MN/54 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Data I przetargu: 30.10.2017 r.

 

Więcej…
 
OGŁOSZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 17 stycznia 2018 12:21

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia, że  17 stycznia 2018 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego. Ogółem wystawiono 3 działki z przeznaczeniem pod produkcję rolną  w miejscowości Wiązów oraz 2 działki z przeznaczeniem na cele ogrodnicze i drobnej hodowli przydomowej w miejscowości Wiązów. Dodatkowych informacji udziela się w UMiG Wiązów, pok. nr 34 lub telefonicznie:  71 39 311 36 w. 36.

 
Otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
wtorek, 16 stycznia 2018 15:06

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

 

 
Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Strzelińskim Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
wtorek, 16 stycznia 2018 14:55

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Starosta Strzeliński utworzył punkty, w których jest udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych wyżej wymienioną ustawą. Kliknij 'więcej' aby zobaczyć harmonogram przyjęć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Strzelińskim w 2018 r.

Więcej…
 
Harmonogram wywozu odpadów Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Olszówka   
piątek, 22 grudnia 2017 09:20

Do pobrania Harmonogram wywozu odpadów.

 
Informacja Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 20 grudnia 2017 11:41

W dniu 2 stycznia 2018 roku Urząd Miasta i Gminy Wiązów będzie nieczynny ze względu wyznaczenie dnia wolnego od pracy w zamian za Święto Trzech Króli 6 stycznia 2018r. przypadające w sobotę.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 15 z 122
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama