Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiBezpieczne pozyskiwanie i przetwarzanie drewna w gospodarstwie Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 20 grudnia 2017 11:39

Wycinka drzew z użyciem ostrych narzędzi - pił, siekier, pilarek, wiąże się z ryzykiem poważnych wypadków. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego przypomina, jak bezpiecznie pozyskiwać drewno. Najczęstszymi przyczynami wypadków, które mogą skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, są: niewłaściwy sposób ścinki i obalania drzew (zła organizacja pracy, nieporządek), demontaż fabrycznych systemów bezpieczeństwa na pilarkach łańcuchowych, używanie niesprawnych lub źle konserwowanych narzędzi - bez osłon, zabezpieczeń, napraw, naprawianie sprzętu przy włączonym napędzie, zła eksploatacja, praca w nieodpowiedniej odzieży oraz bez zabezpieczeń wzroku i słuchu oraz zła kondycja rolnika (zmęczenie, stan po użyciu alkoholu).

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 20 grudnia 2017 11:32

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza

1.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomości gruntowe zabudowane o numerach ewidencyjnych 27/1 AM – 1, KW nr WR1T/00009389/1 oraz 27/2 AM-1, KW nr WR1T/00009388/4, o łącznej pow. 0,2088 ha położonych w miejscowości Jaworów. Nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny nr 1 położony na I piętrze budynku mieszkalnego wraz z udziałem w działce nr 27/1 AM – 1 obr. Wiązów wynoszącym 2/4 części w częściach wspólnych oraz budynki gospodarcze wraz z udziałem wynoszącym ½ w częściach wspólnych działki nr 27/2 AM – 1 obr. Jaworów. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jaworów teren działek oznaczony jest symbolem: 9MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki znajdują się w strefie B – ochrony konserwatorskiej. Cena wywoławcza: 25.000,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100), wadium: 2.500,00 zł ( słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100), postąpienie: 250,00 zł ( słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100).Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Zakup zwolniony z podatku VAT. Termin I przetargu: 28.06.2017 r.

Więcej…
 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 06 grudnia 2017 08:40

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 06.12.2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego dla nieruchomości:

a)       kompleks działek nr 48/2; 48/3; 48/4;48/5; 48/6; 48/7; 48/8 AM – 6 obręb Wiązów;

b)       lokal mieszkalny nr 1 położony w Miechowicach Oł. nr 56, działka nr 93/6 AM – 1;

c)       działka zabudowana nr 193/1 AM – 2 obręb Kucharzowice.

2) W trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości:

Więcej…
 
Służba przygotowawcza Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 08 listopada 2017 11:15

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu prowadzi nabór na I turnus służby przygotowawczej w 2018 roku, pełnionej na potrzeby korpusu szeregowych.

 
Informacja Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
wtorek, 31 października 2017 12:21

W dniu 10 listopada 2017 roku (piątek) Urząd Miasta i Gminy Wiązów będzie nieczynny.

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
wtorek, 31 października 2017 11:09

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

W trybie przetargu nieograniczonego:

1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 520/1 AM-1, położona w miejscowości  Stary Wiązów, o pow. 0,1360 ha, KW nr WR1T/00023052/4 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działce nr 520/4. Cena wywoławcza: 30.000,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100), wadium: 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100), postąpienie: 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100).

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 16 z 122
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama