Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Drukuj
Wpisany przez Magdalena Bartosz   
czwartek, 10 lutego 2011 10:28

obrazek

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 1 marca 2011 roku do godz. 15:30, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów, Plac  Wolności 37, 57-120 Wiązów lub przesłać pocztą.

Szczegóły konkursu:

Ogłoszenie

Druk oferty

Druk sprawozdania