Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym Drukuj
Wpisany przez Malwina Hertig   
poniedziałek, 30 września 2019 09:43

KRUS

Przygotowanie maszyn

Aby zmniejszyć ryzyko wypadku, maszyny wyposaża się w osłony i obudowy. Osłonięte powinny być wszystkie mechanizmy napędowe, silniki, koła pasowe i zębate, łańcuchy, wały, przekładnie, noże, bijaki, tarcza piły i szlifierki kątowej. Należy dbać o dobry stan osłon tych elementów.

Nie każdy może obsługiwać maszynę

Aby ustrzec się przed wypadkami, należy stosować podstawowe zasadny bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Najważniejsza zasada - maszyny mogą obsługiwać osoby zdrowe, dorosłe, przeszkolone i posiadające wymagane uprawnienia. Rolniku, nie przystępuj do pracy, jeżeli odczuwasz jakiekolwiek dolegliwości i masz złe samopoczucie.

Pamiętaj o niebezpieczeństwach!

Podczas pracy z maszynami rolnik narażony jest na: skaleczenie lub pochwycenie przez ruchome części, uderzenie przez zerwany element - pas, linę, łańcuch, przygniecenie przez przewożony materiał lub maszynę, upadek, poparzenie, przejechanie lub potrącenie. Podczas pracy należy dbać o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale i innych.

Używaj maszyn zgodnie z przeznaczeniem

Właściwa eksploatacja maszyn zwiększa szansę na bezpieczną pracę w gospodarstwie - nie używaj ciągników nieprzystosowanych do danej pracy, nie przewoź ludzi w skrzyni rozsiewacza nawozów mineralnych, nie zezwalaj na jazdę na ładunku, błotnikach, zaczepach, nie zezwalaj na przebywanie pomiędzy ciągnikiem a maszyną współpracującą, nie dopuszczaj do długotrwałej pracy ciągnika i maszyn w pomieszczeniach o słabej wentylacji i nie uruchamiaj ich w pomieszczeniach drewnianych.

Jak bezpieczne parkować

Zabezpieczaj pozostawione maszyny przed samoczynnym zjechaniem z pochyłości, podpieraj zaczepy maszyn. Parkuj maszyny tak, aby nie przeszkadzały w poruszaniu się po placach i pomieszczeniach oraz nie stwarzały zagrożenia dla poruszających się w pobliżu osób. Rolnik jest odpowiedzialny za sprawność techniczną, prawidłowe wyposażenie i przygotowanie do pracy obsługiwanych maszyn. Nie można dopuścić do tego, aby przewożony ładunek spadł podczas jazdy. Ważne jest, aby używać wyłącznie przyczep z podwyższonymi burtami lub obudowanych siatką i zabezpieczać ładunki pasami.

Rolniku! Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy, rób sobie przerwy na odpoczynek, ponieważ zmęczenie obniża sprawność i koncentrację. Pod żadnym pozorem nie pozwalaj na obsługiwanie sprzętu rolniczego osobom nieupoważnionym, będącym w złym stanie psychofizycznym oraz dzieciom poniżej 16-tego roku życia!

PT KRUS Strzelin

Do  opracowania artykułu wykorzystano jako materiały źródłowe broszury prewencyjne wydane przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.