Konsultacje z organizacjami pożytku publicznego Drukuj
Wpisany przez Ewa Pyczek   
środa, 02 października 2019 09:16

Informujemy, że w terminie od 14 października 2019r. do 25 października 2019r. można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu „Programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.”. Szczegóły w Ogłoszeniu.