BHP przy nawożeniu i ochronie roślin Drukuj
Wpisany przez Malwina Hertig   
wtorek, 19 listopada 2019 09:07

KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina rolnikom, jak ważne jest zachowanie zasad BHP podczas stosowania substancji chemicznych w gospodarstwach  rolnych.

Groźne substancje

Największą i najczęściej stosowaną w rolnictwie grupą substancji chemicznych są pestycydy, wykazujące działanie owadobójcze, grzybobójcze i chwastobójcze. Stosując te substancje w gospodarstwie, należy pamiętać, że niewłaściwe postępowanie z nimi, może powodować groźne zatrucia, a w konsekwencji powikłania.

Zaliczamy do nich:

 • zatrucia ostre – nagłe
 • przewlekłe – wynik kumulacji małych dawek pestycydów w organizmie
 • skutki odległe – wynikające z powolnego działania na gospodarkę hormonalną organizmu, układ odpornościowy, a nawet zarodki (gdy kobieta jest w ciąży).

Niepokojące objawy

Co powinno zaniepokoić rolników w pierwszej fazie zatrucia? Są to objawy, powodowane działaniem narkotycznym, duszącym oraz żrącym substancji zawartych w środkach ochrony roślin. Ból gałek ocznych, przekrwienie spojówek, zwężenie źrenic, łzawienie, kaszel, duszności, uczucie ucisku w klatce piersiowej, skurcze oskrzeli, zaburzenia oddychania, wymioty, bóle brzucha, biegunka, ślinotok, zwolnienie akcji serca i spadek ciśnienia krwi.

W każdym z tych przypadków należy natychmiast wezwać lekarza!

Kto nie powinien pracować z tymi substancjami

Prace związane ze stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów mogą być wykonywane przez osoby pełnoletnie i zdrowe. Osoby cierpiące na jakiekolwiek schorzenia, powinny zasięgnąć opinii lekarza, czy mogą kontaktować się z chemicznymi ŚOR.

Główne zasady BHP

Przy pracach związanych ze stosowaniem nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin, należy:

 • pamiętać o stosowaniu odzieży ochronnej lub specjalnie do tego celu przeznaczonej odzieży roboczej, a także sprzętu ochrony osobistej, tj. ubranie ochronne: czyste, wykonane ze ścisłej tkaniny lub nieprzemakalnego materiału (spodnie, bluza, kapelusz typu rybackiego, fartuch, kombinezon impregnowany z kapturem), buty gumowe bez podszewki, osłony twarzy, okulary ochronne, półmaski lub maski, rękawice ochronne zakrywające przegub ręki, przeznaczone do prac ze środkami ochrony roślin oraz posiadające odpowiedni atest,
 • bezwzględnie zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie oraz ulotce dołączonej do preparatu
 • nawozy mineralne, zwłaszcza pyliste, wysiewać w dni pogodne, bezwietrzne, przy średnich i niskich temperaturach dodatnich
 • przestrzegać okresów karencji - od terminu ostatniego zabiegu do terminy zbioru rośliny.

Zabronione jest:

 • przystąpienie do prac ze środkami ochrony roślin na czczo
 • przechowywanie środków ochrony roślin z artykułami spożywczymi, napojami, paszami dla zwierząt i płodami rolnymi
 • przechowywanie środków ochrony roślin w nieoryginalnych opakowaniach, zwyczajowo używanych do przechowywania żywności i butelkach po napojach
 • spożywanie alkoholu w czasie wykonywania zabiegów ochrony roślin, w dniu poprzedzającym oraz w dniu następnym po zabiegach. Lekceważenie tego zalecenia grozi poważnymi zatruciami.

PT KRUS Strzelin

Do opracowania artykułu wykorzystano jako materiały źródłowe broszury prewencyjne wydane przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.