OGŁOSZENIE Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 17 stycznia 2018 12:21

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia, że  17 stycznia 2018 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego. Ogółem wystawiono 3 działki z przeznaczeniem pod produkcję rolną  w miejscowości Wiązów oraz 2 działki z przeznaczeniem na cele ogrodnicze i drobnej hodowli przydomowej w miejscowości Wiązów. Dodatkowych informacji udziela się w UMiG Wiązów, pok. nr 34 lub telefonicznie:  71 39 311 36 w. 36.