OGŁOSZENIE Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 28 lutego 2018 14:03

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 28.02.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

a)          Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 70/2 AM – 1 obręb Krajno.

2) W trybie przetargu ustnego ograniczonego:

a)         Nieruchomości zabudowane o numerach ewidencyjnych  25/2 i 25/10  AM – 10 obręb Wiązów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie, Plac Wolności 37,  pok. 34,
tel. (71)3931136 wew. 36.