ogłoszenie Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 18 kwietnia 2018 13:29

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 18.04.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

a)          Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 83/1 AM – 7 obręb Wiązów o pow. 0,1246 ha;

b)          Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 83/5 AM – 7 obręb Wiązów o pow. 0,1000 ha;

c)          Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 260/2 AM – 2 obręb Wiązów o pow. 0,1135 ha;

d)          Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 260/3 AM – 2 obręb Wiązów o pow. 0,1133 ha;

e)          Kompleks nieruchomości o numerach ewidencyjnych 1/19 i 1/23 AM – 2 obręb Wyszonowice o łącznej pow. 0,6584ha;

f)           Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 74/2 AM – 1 obręb Ośno o pow. 0,1704 ha.

2) W trybie bezprzetargowym:

a)         Nieruchomość o numerze ewidencyjnym  31/1  AM – 1 obręb Gułów o ow. 0,0066 ha.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie, Plac Wolności 37,  pok. 34, lub pod numerem te.: (71)3931136 wew. 36.