OGŁOSZENIE Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 09 maja 2018 09:47

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia, że  w dniu 09.05.2018 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego. Nieruchomości z przeznaczeniem na cele ogrodnicze i drobnej hodowli przydomowej oraz na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Ogółem wystawiono 4 działki położone w miejscowości Wiązów. Dodatkowych informacji udziela się w UMiG Wiązów, pok. nr 34 lub telefonicznie:  71 39 311 36 w. 36.