Ogłoszenie Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 13 czerwca 2018 13:53

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 13.06.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

a) Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 46 AM – 1 obręb Łojowice o pow. 0,1452 ha;

b) Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 6 AM – 2 obręb Wyszonowice o pow. 1,9524 ha;

c) Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 101/2 AM – 1 obręb Wiązów o pow. 0,1207 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 w działce nr 101/13 AM – 1 obr. Wiązów;

d) Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 101/5 AM – 1 obręb Wiązów o pow. 0,1050 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 w działce nr 101/13 AM – 1 obr. Wiązów;

e) Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 101/8 AM – 1 obręb Wiązów o pow. 0,1150 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 w działce nr 101/13 AM – 1 obr. Wiązów;

2) W trybie bezprzetargowym:

a) Nieruchomość o numerze ewidencyjnym  232/1  AM – 2 obręb Wyszonowice o pow. 0,0530 ha.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie, Plac Wolności 37, 
pok. 34, lub pod numerem tel.: (71)3931136 wew. 36.