Dzieci w gospodarstwie muszą być bezpieczne! Drukuj
Wpisany przez Karolina Krupiak   
wtorek, 26 czerwca 2018 13:18

W sezonie letnim rolnicy wykonują wiele zajęć, w których bardzo często pomagają dzieci. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Strzelinie przypomina, jak chronić swoje dzieci podczas prac w polu i gospodarstwie.

Powierzane dzieciom obowiązki muszą być dostosowane do ich wieku i możliwości psychofizycznych. Najmłodsi muszą pozostawać pod stałą opieką, w miejscu do zabawy wydzielonym z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. Przed rozpoczęciem prac, trzeba zawsze sprawdzić, czy w pobliżu urządzeń i maszyn rolniczych nie ma dzieci. Należy kontrolować ich kontakty ze zwierzętami gospodarskimi, środkami ochrony roślin, nawozami, paliwami i innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Dzieci trzeba chronić przed ukąszeniem przez kleszcze i chorobami zakaźnymi roznoszonymi przez zwierzęta.

 

W polu

 

Należy pamiętać o szczególnie niebezpiecznych czynnościach, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie mogą wykonywać dzieci poniżej 16. roku życia tj.: kierowanie ciągnikami rolniczymi, obsługiwanie maszyn - kombajnów, kosiarek, pras do słomy i siana, przebywanie dzieci w strefie maszyn i pojazdów. Dzieci nie powinny pracować w nienaturalnej pozycji ciała, dźwigać i ręcznie przenosić ciężkich przedmiotów.

 

W zagrodzie

 

Niedozwolonymi zajęciami dla dzieci są: obsługa sieczkarni, śrutowników, mieszalników, rozdrabniaczy, dmuchaw, przebywanie na pomostach załadunkowych w trakcie pracy maszyn, uczestniczenie w przerzynaniu drewna pilarką tarczową, prace z użyciem pilarek łańcuchowych, prace związane ze ścinaniem i rąbaniem drzew, obsługa zwierząt o dużej masie ciała takich jak bydło, trzoda chlewna, szczególnie samców rozpłodowych i samic karmiących oraz spawanie elektryczne i gazowe.

 

Groźne substancje

 

Dzieci nie mogą mieć dostępu do substancji chemicznych stosowanych w gospodarstwie: substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów. Zabronione są prace z użyciem rozpuszczalników organicznych, prace w silosach, na wysokościach, wywóz gnojowicy.

 

Warto być ostrożnym

 

Przy pracach w gospodarstwie nietrudno o nieszczęście. Każda pracująca maszyna - tym bardziej nie w pełni sprawna - stanowi potencjalne zagrożenie. Z ryzykiem wiąże się każdy kontakt ze zwierzętami gospodarskimi, a praca ze środkami ochrony roślin niesie ryzyko zatrucia. Co roku ponad 1000 dzieci rolników ulega wypadkom podczas pracy w gospodarstwie. Korzystając z pomocy dzieci, warto wybrać prace, którym mogą podołać bez narażania się na niebezpieczeństwo.

 

Udanych i bezpiecznych wakacji!

PT KRUS Strzelin

Do  opracowania artykułu wykorzystano jako materiały źródłowe broszury prewencyjne wydane przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.