Ogłoszenie Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 10 października 2018 09:30

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów

ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej szkoły. Sprzedaży podlega lokal mieszkalny nr 1 o pow. 105,85 m2 wraz z udziałem wynoszącym 5986/10000 części w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 96/3 AM – 1 obr. Miechowice Oł, o pow. 0,1624 ha,  KW nr WR1T/00037149/2. Rozpoczęcie rokowań nastąpi w dniu 16.11.2018 r. o godzinie 1000 w sali obrad UMIG, pl. Wolności 37.

Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach można przesłać lub składać do dnia 12.11.2017r. Ogłoszenie zostanie udostępnione do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „Przetargi”. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 34, tel. (71)3931136 wew. 36.