Konsultacje z organizacjami pożytku publicznego Drukuj
Wpisany przez Ewa Pyczek   
środa, 17 października 2018 11:45

Informujemy, że w terminie od 29 października 2018 r., do 05 listopada 2018 r., można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu „Programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.”. Szczegóły w Ogłoszeniu.