Ogłoszenie Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
piątek, 25 stycznia 2019 11:49

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 25.01.2019 r. został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany:

1) Nieruchomość należąca do Gminy Wiązów:

  • Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 146/1 obręb Stary Wiązów o pow. 0,0625 ha, wartość: 8.910,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy dziewięćset dziesięć 00/100).

2) Nieruchomość należąca do osoby fizycznej:

  • Nieruchomość o numerze ewidencyjnym  117/1  AM – 1 obręb Stary Wiązów o pow. 0,2515 ha, wartość: 14.650,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie, Plac Wolności 37,  pok. 34, lub pod numerem ((71)3931136 wew. 36.