Rozpoczęcie nowej kadencji Rady Miasta i Gminy Wiązów Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 grudnia 2010 11:26

 Po rozpoczęciu I sesji Rady Miasta i Gminy Wiązów przez radną Teresę Szczypel przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej, Anna Trzebuniak wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego. Następnie nowo wybrani złożyli uroczyste ślubowanie. Do piętnastoosobowej rady weszło 11 osób, które wcześniej pełniły już tę funkcję.

Podczas obrad I sesji wybrano prezydium rady oraz członków komisji. Po raz kolejny przewodniczącą rady została Ewa Schütterly, a wiceprzewodniczącą Elżbieta Mossoń. Obie radne po wyborze otrzymały kwiaty z rąk burmistrza Wiązowa Henryka Ożarowskiego.

Obradujący wyłonili też ze swego grona osoby do komisji stałych Rady Miasta i Gminy Wiązów. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Elżbieta Mossoń, Anna Wandycz, Teresa Szczypel, Bogdan Gołuzd i Małgorzata Lubecka.

Do Komisji Budżetu i Finansów zostali wybrani Bożena Sawczyńska, Elżbieta Mossoń, Czesław Maraj, Stanisław Pabian i Ewa Schütterly.

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Promocji: Małgorzata Lubecka, Anna Wandycz, Bożena Sawczyńska, Stanisława Paterek, Patrycja Tomaś.

Do Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego weszli Czesław Maraj, Jolanta Karpińska, Ewa Schütterly, Ryszard Staroń i Daniel Filar.

W Komisji Rolnictwa zasiądą Stanisław Pabian, Bogdan Gołuzd, Ryszard Staroń i Patrycja Tomaś, a w Komisji Kultury, Sportu, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej: Teresa Szczypel, Jolanta Karpińska, Daniel Filar i Stanisława Paterek.

We wszystkich głosowaniach radni byli jednomyślni.

Sekretarz Gminy Krzysztof Kłapko odczytał też krótkie podsumowanie minionej kadencji. Lata 2006 – 2010 cechowały się rosnącymi w imponującym tempie dochodami budżetu. W zaledwie cztery lata prawie się podwoiły ‑ wzrosły z 13 mln do ponad 24 mln zł. Oczywiście dzięki temu mogły wzrosnąć również wydatki: z 13 356 923 zł w 2006r. do 31 380 749 zł w 2010. Natomiast kwota przeznaczona na inwestycje w 2010r. wzrosła w porównaniu do 2006r. aż o prawie 770%.

Sekretarz Kłapko omawiając finanse Gminy dodał, że ta kwestia jest już od kilku lat dobrze oceniana przez instytucje kontrolne, takie jak np. Regionalna Izba Obrachunkowa. Także wyniki rankingów, na czele z tym przeprowadzonym przez ekspertów dziennika „Rzeczpospolita”, w którym po I etapie Gmina Wiązów zajęła 16 miejsce na ponad 900 samorządów, nie pozostawiają wątpliwości co do rzetelności prowadzenia budżetu Gminy Wiązów.

Prelegent wyliczył również ważniejsze zadania, jakie realizował Urząd Miasta i Gminy Wiązów w ciągu ostatnich czterech lat. Na szczególną uwagę spośród tych zapisanych w programie profilaktyki zdrowotnej zasługują szczepienia 12-letnich dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy. Gmina Wiązów jako jedna z pierwszych w województwie i pierwsza w powiecie strzelińskim zdecydowała się na finansowanie takiego działania i skutecznie przeprowadziła szczepienia.

Wymieniając inwestycje Krzysztof Kłapko oprócz tych największych, jak wybudowanie nowego przedszkola, szkoły i kanalizacji powiedział także o drobniejszych. Przypomniał, że na place zabaw, nowe lub doposażenie istniejących, zostało wydane ponad 500 tys. zł.

Także ponad pół miliona złotych kosztowała informatyzacja urzędu, a aż 475 tys. zł z tej kwoty to dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Urząd remontuje też, również przy pomocy pieniędzy pozyskiwanych ze środków zewnętrznych, świetlice, kościoły, drogi itp. Sprawozdanie, którego część odczytał sekretarz, trafiło do rąk radnych.

Dopiero tydzień później ślubowanie mógł złożyć burmistrz Henryk Ożarowski, który podczas pierwszej sesji walczył z anginą.

Na II sesji, po złożeniu ślubowania Henryk Ożarowski zapoznał radnych oraz gości z elementami programu, który wraz z Forum Odnowy Samorządowej będzie chciał zrealizować w nowej kadencji.

Burmistrz zaznaczył, że będą to bardzo pracowite cztery lata. Konieczne jest budowanie kanalizacji na wsiach. Za bardzo ważne uznał szef gminy doprowadzenie gazu ziemnego do strefy przemysłowej i mieszkań. Nadal będą uzbrajane tereny pod budownictwo jednorodzinne, remontowane drogi i chodniki, a także świetlice i szkoły.

W przeprowadzeniu niektórych prac przeszkodziła pogoda. Tak jest np. z wartą 830 tys. zł drogą gminną w Łojowicach. Od wiosny ruszą remonty świetlic: w Witowicach, Zborowicach, później w Kucharzowicach i Częstocicach. Szykowany jest też duży, kosztujący kilka milionów złotych remont szkoły w Jaworowie.

Padły też zapowiedzi budowy tzw. małej obwodnicy Wiazowa i generalnego remontu wiązowskiego rynku.

W Programie Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2015 będą kontynuowane szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy. Zostanie on też zaktualizowany o inne działania. Prawdopodobnie dzieci szkolne będą badane przez ortodontę lub logopedę: ‑ W następnej kolejności chcielibyśmy wprowadzić do programu wykrywanie wad postawy młodych mieszkańców gminy – zapowiadał Henryk Ożarowski.

Burmistrz zapewnił, że wszystkie prowadzone przez Gminę inwestycje mają jeden nadrzędny cel: są robione po to, by służyć poprawie komfortu życia mieszkańców gminy: ‑ Każda inwestycja jest inwestycją w ludzi. To mieszkańcom gminy służą m.in. przedszkole, szkoła, kanalizacja czy wiaty przystankowe, ale także działania z zakresu profilaktyki zdrowia – mówił.

Na zakończenie burmistrz zachęcił także troje radnych spoza Forum do aktywnego włączenia się do wspólnej pracy na rzecz rozwoju Gminy Wiązów.