Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie"Szklanka mleka" - informacja ARR Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 31 sierpnia 2010 22:18

Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu „Szklanka mleka”. Zarówno ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych jak i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat

W roku szkolnym 2009/2010 w programie uczestniczyło 17 230 placówek oświatowych, w których mleko spożywało 2,8 mln dzieci (ponad 4 razy więcej niż w pierwszym roku realizacji programu).

Największe zainteresowanie programem nadal przejawiają szkoły podstawowe.

W programie uczestniczy ich obecnie ok. 12 140, co stanowi 89% wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Mleko pije w nich ok. 2 150 000 uczniów, co stanowi  82 % uczniów szkół podstawowych.

W Polsce program  „Szklanka Mleka” jest finansowany z trzech źródeł:

 • dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych,
 • dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych,
 • dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dystrybucję mleka w przedszkolach i gimnazjach.

Zmiany w programie „Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych” w roku szkolnym 2010/2011

Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 148, poz. 990) wprowadza m. in. zmiany w realizacji programu dopłaty krajowej. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany wprowadzone ww. ustawą, dotyczą wyłącznie zasad udzielania dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych.

Zmiany polegają na określeniu dla Wnioskodawcy zainteresowanego dostarczaniem mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych - limitu środków finansowych na realizację ww. dostaw w danym roku szkolnym.

 • Wnioskodawcy zainteresowani organizowaniem dostaw mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 powinni złożyć
  w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego do dnia 31 sierpnia 2010 r. - Wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych wraz z informacjami szkół podstawowych, potwierdzającymi kwotę wnioskowanego limitu (w przypadku Wnioskodawców placówek oświatowych – tylko Wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych).
 • Wysokość limitu środków finansowych dla Wnioskodawcy określi w drodze decyzji Dyrektor OT ARR w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów, w którym zostanie ustalona ogólna kwota środków finansowych przeznaczonych
  na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym (1% ww. kwoty będzie przeznaczony na uwzględnienie ewentualnych odwołań od decyzji).
 • Dyrektorzy OT ARR będą wydawać decyzje w sprawie przyznania limitu środków na rok szkolny 2010/2011 do dnia 30 września 2010 r.
 • Dopłata krajowa może być przyznawana do mleka białego, mleka smakowego lub innych przetworów mlecznych spożytych dziennie przez jednego ucznia szkoły podstawowej w ilości maksymalnie 0,25 l, przez 3 dni nauki szkolnej w tygodniu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty (Dz. U. z 2007 r.
  Nr 147, poz. 1039 z późn. zm.)
  ).
 • Dopłata krajowa w roku szkolnym 2010/2011 będzie przyznawana i wypłacana Wnioskodawcom do wysokości limitu środków finansowych określonego na rok szkolny 2010/2011 w decyzji Dyrektora OT ARR.

Warunki udzielania dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.