Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieZapraszamy do składania wniosków na modernizację systemów grzewczych Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
poniedziałek, 06 lipca 2020 15:04

W zakładce „Wymiana pieców” dostępny jest już wzór wniosku o dofinansowanie wymiany źródła ciepła wraz z załącznikami w ramach programu „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach od 6 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Wszystkie wnioski złożone w trakcie naboru zostaną ocenione formalnie i merytorycznie. Oceny wniosków rozpoczną się po zakończeniu naboru i będą kryterium rozstrzygającym o przyznaniu dofinansowania. Kolejność złożenia wniosków nie będzie brana pod uwagę przy przyznaniu dofinansowania.

Realizacja zadań w ramach Programu możliwa będzie po podpisaniu umów na przyznanie dofinansowania. Jedynym wydatkiem możliwym do poniesienia przed podpisaniem umów jest wykonanie audytu energetycznego.