Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieProjekty 2020 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie Drukuj Email
Wpisany przez GBP Wiązów   
czwartek, 05 listopada 2020 09:49

W roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała zewnętrzne środki na dwa duże projekty i mimo niesprzyjających warunków, szczęśliwie udało się je przeprowadzić w realu nie przenosząc się do sieci. Oczywiście przestrzeń cyfrowa daje dużo możliwości i wykorzystana została w działaniu, jednak spotkania twarzą w twarz przynoszą więcej korzyści. Tym bardziej, że założeniem obu zdań był wzrost udziału mieszkańców gminy w szeroko pojętej kulturze.

Pierwszy wniosek „Tag(K) : Kultura” dofinansowano w kwocie 18540 zł. ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach projektu „Partnerstwo dla Książki 2020”. W projekcie wykorzystano zjawisko tagowania obecne w przestrzeni cyfrowej, które rozszerzono o przestrzeń publiczną, wychodzącą poza mury biblioteki. Na zewnątrz oznaczone zostały miejsca poprzez 7 zróżnicowanych działań, na które składało się 36 wydarzeń, docierając dzięki temu do odbiorców w różnym wieku. Poprzez niekonwencjonalne przedsięwzięcia z książką w roli głównej uczestnicy zainteresowali się historią i geografią regionu, dziedzictwem kresowym, poznali tajemnice mózgu, współczesnych ilustratorów książki dziecięcej, kody kultury obecne w literaturze klasycznej. Najmłodsi wraz z rodzicami uczestniczyli w zajęciach sensorycznych i biblioterapeutycznych oraz wszyscy mieszkańcy mieli możliwość spotkania z autorami ich ulubionych książek. Pomimo wieloaspektowości i interdyscyplinarności projekt zakładał jeden wspólny cel: zainteresowanie książką, wyrobienie nawyku czytania, podniesienie kompetencji i wiedzy o roli obecności kultury w życiu człowieka. Zadanie realizowano tak aby w jak najlepszy sposób wykorzystać zasób biblioteki na każdej płaszczyźnie, stanowiąc jednocześnie nową i niepowtarzalną ofertę dla użytkowników, tak aby tagowanie biblioteki jako miejsca kultury było jak najpopularniejsze i by z biblioteką być na TAK. Zajęcia w ramach projektu odbywały się w Wiązowie, Witowicach, Łojowicach, Kucharzowicach, Wawrzyszowie i Jaworowie.

Kolejny projekt „Festiwal z Ulicy – Wiązów” dofinansowano w kwocie 13000 zł. ze środków pozostających w Dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”. Festiwal był to trzydniowy event na rynku miasta z teatrem ulicznym w roli głównej. Celem zadania był wzrost potrzeby udziału w kulturze mieszkańców miasta, poprzez przypadkowy kontakt z wyrazistym i spektakularnym teatrem ulicznym, wykorzystującym i przybliżającym mieszkańcom kanon legend i tradycji śląskich. Festiwal teatrów i twórców był całkowicie nowatorskim rozwiązaniem kulturotwórczym, prowokował do uczestnictwa w przedsięwzięciu. Jednocześnie twórczo zaktywizował mieszkańców miasta i gminy w warsztatach z różnych dziedzinach sztuki tj.: plastycznych, tanecznych, muzycznych, akrobatycznych, cyrkowych. Lokalni artyści i wokaliści mieli możliwość zaprezentowania się z balkonu Ratusza. Nieprzypadkowo projekt kojarzy się ze kultowym horrorem „Koszmar z ulicy wiązów”, przewrotne odniesienie miało wzmocnić ciekawości widzów i sprowokować do udziału w tym wydarzeniu.