Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieNarodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021- Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Pluta   
poniedziałek, 01 lutego 2021 07:52

Nabór na rachmistrza

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).


Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych na terenie Miasta i Gminy Wiązów. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021r., według stanu na dzień 31 marca 2021r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 01 lutego 2021 roku do 9 lutego 2021 roku

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania  można uzyskać na stronie internetowej pod linkiem: "Nabór na rachmistrza" lub pod numerem telefonu: 71 393 11 36 wew. 39 lub 40