Bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna opałowego Drukuj
Wpisany przez Malwina Hertig   
piątek, 12 marca 2021 10:10

Krus

Wycinka drzew z użyciem ostrych narzędzi - pił, siekier, pilarek, wiąże się z ryzykiem poważnych wypadków. Pilarki spalinowe lub elektryczne w rękach niedoświadczonego użytkownika są bardzo niebezpiecznymi maszynami.

Najczęstszymi przyczynami wypadków, które mogą skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, są: niewłaściwy sposób ścinki i obalania drzew (zła organizacja pracy, nieporządek), demontaż fabrycznych systemów bezpieczeństwa na pilarkach łańcuchowych, używanie niesprawnych lub źle konserwowanych narzędzi - bez osłon, zabezpieczeń, napraw, naprawianie sprzętu przy włączonym napędzie, zła eksploatacja, praca w nieodpowiedniej odzieży, bez zabezpieczeń wzroku i słuchu oraz zła kondycja pilarza (zmęczenie, stan po użyciu alkoholu).

Rozpoczynanie pracy pilarką

Najczęściej używanym w gospodarstwie rolnym narzędziem do obróbki drewna jest pilarka łańcuchowa. To jedno z najniebezpieczniejszych narzędzi, ze względu na nieosłonięty element tnący. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcją obsługi, sprawdzić działanie hamulca bezpieczeństwa, stopień napięcia, ostrość łańcucha, wyprofilowanie ogranicznika głębokości ogniw łańcucha, mocowanie ostrogi. Łańcuch musi być naciągnięty, należy go regularnie ostrzyć, pamiętając o zachowaniu odpowiednich kątów ostrzenia. Raz w roku łańcuch pilarki trzeba oddać do serwisu ostrzącego. Pilarką nie wolno pracować podczas silnego deszczu i śniegu, niskich temperatur i silnego wiatru!

Uruchamianie pilarki

Nie wolno uruchamiać pilarki bez jej unieruchomienia, ponieważ może skończyć się to niekontrolowanym uderzeniem prowadnicy i pracującego łańcucha w nogę lub rękę. Minimalna odległość od osoby uruchamiającej pilarkę wynosi 3 metry. Pilarkę należy uruchamiać z ziemi, poprzez włożenie stopy w tylny uchwyt sterujący lub w pozycji stojącej poprzez ściśnięcie udami. Nigdy nie należy unosić pilarki powyżej linii barków!

Odzież ochronna

Pracę przy pozyskiwaniu drewna należy wykonywać w spodniach i kurtce z wkładką antyprzecięciową, rękawicach, specjalnych butach na protektorze z metalowymi noskami, kasku z ochronnikami słuchu i siatką albo okularami na oczach. Strój powinien być dobrze zapięty i musi przylegać do ciała.

Stan zdrowia pilarza

Pozyskiwanie drewna to praca dla zdrowych, silnych mężczyzn. Zaczynając ją, należy być wypoczętym i skoncentrowanym. Nie zaczyna się pracy, jeśli samopoczucie i stan fizyczny nie gwarantują bezpieczeństwa. Niedopuszczalna jest praca po spożyciu alkoholu!

Pierwsza pomoc

Ze względu na potencjalne zagrożenia, praca pilarką łańcuchową powinna odbywać się w sąsiedztwie osoby, która mogłaby udzielić pierwszej pomocy. Pracując pilarką należy mieć wiedzę, jak zatamować krwawienie i jak postępować w przypadku wystąpienia urazu zgniecenia. Ważne, aby apteczka pierwszej pomocy znajdowała się zawsze w pobliżu miejsca pracy.

KRUS PT Strzelin

Do opracowania artykułu wykorzystano jako materiały źródłowe broszury prewencyjne wydane przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.