Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieBezpieczna obsługa maszyn w trakcie pracy w gospodarstwie Drukuj Email
Wpisany przez Malwina Hertig   
środa, 26 maja 2021 07:46

Krus

Przygotowanie maszyn do pracy

Mechanizacja pracy w rolnictwie wymaga od obsługujących maszyny rolnicze coraz większych kwalifikacji w zakresie wiedzy technicznej oraz zasad przestrzegania przepisów bhp. Maszyny przed przystąpieniem do pracy winny być przygotowane, wyregulowane i sprawdzone, a zauważone usterki usunięte. Aby zmniejszyć ryzyko wypadku, maszyny wyposaża się w osłony i obudowy. Osłonięte powinny być wszystkie mechanizmy napędowe, silniki, koła pasowe i zębate, łańcuchy, wały, przekładnie, noże, bijaki, tarcza piły i szlifierki kątowej.

Obsługa maszyn i urządzeń rolniczych

Aby ustrzec się przed wypadkami, należy stosować podstawowe zasadny bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Najważniejsza zasada - maszyny mogą obsługiwać osoby zdrowe, dorosłe, przeszkolone i posiadające wymagane uprawnienia. Rolnik nie może może przystąpić do pracy, jeżeli odczuwa jakiekolwiek dolegliwości i ma złe samopoczucie. Podczas pracy z maszynami rolnik narażony jest na: skaleczenie lub pochwycenie przez ruchome części, uderzenie przez zerwany element - pas, linę, łańcuch, przygniecenie przez przewożony materiał lub maszynę, upadek, poparzenie, przejechanie lub potrącenie. Podczas pracy rolnik powinien dbać o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale i innych członków rodziny.

Używaj maszyn zgodnie z przeznaczeniem

Właściwa eksploatacja maszyn zwiększa szansę na bezpieczną pracę w gospodarstwie. Rolniku nie używaj ciągników nieprzystosowanych do danej pracy, nie przewoź ludzi w skrzyni rozsiewacza nawozów mineralnych, nie zezwalaj na jazdę na ładunku, błotnikach, zaczepach, nie zezwalaj na przebywanie pomiędzy ciągnikiem a maszyną współpracującą, nie dopuszczaj do długotrwałej pracy ciągnika i maszyn w pomieszczeniach o słabej wentylacji i nie uruchamiaj ich w pomieszczeniach drewnianych.

Transport ładunków i parkowanie maszyn w gospodarstwie

Rolniku zabezpieczaj pozostawione maszyny przed samoczynnym zjechaniem z pochyłości, podpieraj zaczepy maszyn. Parkuj maszyny tak, aby nie przeszkadzały w poruszaniu się po placach i pomieszczeniach oraz nie stwarzały zagrożenia dla poruszających się w pobliżu osób. Jesteś odpowiedzialny za sprawność techniczną, prawidłowe wyposażenie i przygotowanie do pracy obsługiwanych maszyn. Nie możesz dopuścić do tego, aby przewożony ładunek spadł podczas jazdy. Używaj wyłącznie przyczep z podwyższonymi burtami lub obudowanych siatką i zabezpieczaj ładunki pasami. Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy, rób sobie przerwy na odpoczynek, ponieważ zmęczenie obniża sprawność i koncentrację. Pod żadnym pozorem nie pozwalaj na obsługiwanie sprzętu rolniczego osobom nieupoważnionym, będącym w złym stanie psychofizycznym oraz dzieciom poniżej 16-tego roku życia!

PT KRUS Strzelin

Do opracowania artykułu wykorzystano jako materiały źródłowe broszury prewencyjne wydane przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.