Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieJak bezpiecznie pracować w gospodarstwie Drukuj Email
Wpisany przez Malwina Hertig   
środa, 09 marca 2022 12:33

Krus

Wykonywanie szerokiego zakresu prac w gospodarstwie indywidualnym powoduje nagromadzenie w nim wielu różnego rodzaju narzędzi i maszyn, które już z racji swojego przeznaczenia, stwarzają określone zagrożenie. Użytkowanie maszyn czy narzędzi, które mogą być niebezpieczne, nie musi konieczne prowadzić do urazu lub wypadku. Podczas wykonywania każdej pracy i przy posługiwaniu się każdym narzędziem niezbędna jest wyobraźnia i umiejętność wykonywania konkretnej pracy. Bezpiecznej pracy sprzyja właściwa jej organizacja, bezpieczne maszyny i narzędzia, właściwe przygotowanie fachowe i skoncentrowanie się na wykonywanych czynnościach.

Podwórze i obejście w gospodarstwie

Dbałość o obejście w gospodarstwie gwarantują bezpieczeństwo pracy. Nierówności terenu, przeszkody, bałagan, dziury, leżące grabie - mogą spowodować upadek i uszczerbek na zdrowiu. Ważne jest, aby nierówności usuwać, właściwie odprowadzać wody opadowe, aby uniknąć poślizgnięcia. Ciągi komunikacyjne muszą być sprzątane i naprawiane na bieżąco, a narzędzia – poskładane w jednym miejscu. Maszyny rolnicze należy ustawiać na równej, utwardzonej nawierzchni, w garażu lub zadaszonych wiatach. Śliskie miejsca muszą być posypywane, a miejsca pracy - oświetlone.

Użytkowanie maszyn i ciągników

Podczas pracy z ciągnikami i maszynami rolnik narażony jest na: skaleczenie lub pochwycenie przez ruchome części, uderzenie przez zerwany element - pas, linę, łańcuch, przygniecenie przez przewożony materiał lub maszynę, upadek, poparzenie, przejechanie lub potrącenie. Podczas pracy należy dbać o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale i innych. Właściwa eksploatacja maszyn zwiększa szansę na bezpieczną pracę w gospodarstwie - nie używaj ciągników nieprzystosowanych do danej pracy, nie przewoź ludzi w skrzyni rozsiewacza nawozów mineralnych, nie zezwalaj na jazdę na ładunku, błotnikach, zaczepach, nie zezwalaj na przebywanie pomiędzy ciągnikiem, a maszyną współpracującą.

Drabiny i ładunki

Przy pracach w gospodarstwie często używa się drabiny. Najważniejsze, aby była odpowiednio długa i ustawiona na stabilnym podłożu. Dodatkowym atutem są haki zaczepowe i uchwyty. Trzeba na nią wchodzić zawsze twarzą zwróconą do niej, trzymając się szczebli. Ostrożność należy zachować także przy przewożeniu ładunków na przyczepie. Zawsze musi być zabezpieczony przed spadnięciem.

Warunki pogodowe

Każdy rolnik musi pamiętać, żeby przygotować swoje gospodarstwo do pory roku i warunków atmosferycznych. Szufla, piasek i odpowiednie obuwie - to podstawa zimowego bezpieczeństwa. Po obfitym deszczu, warto uprzątnąć budynki gospodarcze, aby uniknąć poślizgu na mieszance słomy, brudu i piasku.

W razie wypadku

Gdy dojdzie do upadku lub wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, a poszkodowanym udzielić pomocy oraz niezwłocznie wezwać pomoc lekarską i poinformować o okolicznościach wypadku.

W rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

  1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
  2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
  3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
  4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie, pocztą elektroniczną albo poprzez platformę ePUAP. Zaistniałe zdarzenie zgłaszamy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego wystąpienia.

PT KRUS Strzelin

Materiały źródłowe: broszury prewencyjne wydane przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, strona www.krus.gov.pl